KRÁSA ŽIVOTU 2004 – XXX.roč. regionálnej prehliadky folklórnych skupín

25.10.2004 Celý región

Šarišské osvetové stredisko v Prešove usporiadalo v nedeľu 17.10.2004 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Sabinove jubilejný XXX. ročník regionáln...
Šarišské osvetové stredisko v Prešove usporiadalo v nedeľu 17.10.2004 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Sabinove jubilejný XXX. ročník regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín okresov Prešov a Sabinov - Krása životu 2004.

Veľký záujem o účasť pozitívne prekvapil organizátorov, o možnosť prezentácie na tohtoročnej Kráse životu sa uchádzali folklórne skupiny z 24 obcí regiónu a mesta Prešov s takmer 400 účinkujúcimi interprétmi ľudových zvykov, piesní a tancov.
Nad podujatím prevzal záštitu predseda VÚC Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík, účastníkov na pôde Sabinova privítali primátor mesta Ing. Peter Molčan a riaditeľ Šarišského osvetového strediska PhDr. Vladimír Husár.
Obaja zhodne konštatovali, že Východné Slovensko je bohatou studnicou ľudových tradícií a folklóru. Tento odkaz našich predkov sme povinní oživovať, popularizovať a zachovať pre súčasnú i budúce generácie.
„ Je potešujúce, že v dnešnej dobe globalizácie sa k poznaniu národnej identity obracia stále viac ľudí, a to nielen generácia starších, ktorej sú folklór a tradície blízke z mladosti, ale aj nová mladšia generácia, ktorá sa s láskou oboznamuje s kultúrou svojich predkov. Na prehliadke sa predstavilo mnoho talentovaných spevákov ľudových piesní, ktorých interpretácia dosahuje vynikajúcu umeleckú úroveň “ , poznamenala členka odbornej poroty Mgr.art. Alena Paulusová na margo kvality účinkujúcich a ich vekového zloženia. Výhrady mala k pohybovému prejavu, jeho menšej originalite, čo má za následok postupné splývanie tancov do všeobecného „ šarišského tancovania“ bez rešpektovania zákonitosti autentickosti tancov z tej – ktorej obce.
Okrem nej v porote pracovala PhDr. Jana Pitková – etnografka a Ján Nastra – dlhoročný skúsený a uznávaný hudobný pedagóg, ktorí v hodnoteniach sedemhodinového maratónu vystúpení vyjadrili radosť a uspokojenie z toho, že v našom regióne pracujú vyspelé folklórne skupiny s presvedčivým i originálnym javiskovým prejavom a ich programové čísla spĺňajú náročné kritéria nielen z hľadiska kvality interpretácie, ale aj celkovej dramaturgie a réžie.

Krása životu 2004 – výsledky:
Kategória - obradový folklór (účinkovalo 9 FSk):
1.miesto a laureát prehliadky FSk Záborský zo Župčian (Župčanske kersciny)
2.miesto FSk Kendičan z Kendíc (Nakladaňe kapusty)
3.miesto FSk Javorina z M. Šariša (Priadky)
3.miesto FSk Klubu dôchodcov z Červenice pri Sabinove (Odnašaňe perinoch)

Kategória - spevácke skupiny (účinkovalo 16 SSk):
1.miesto MSSk Brežina z Bertotoviec
2.miesto ŽSSk Buče z Lipoviec
2.miesto ŽSSk Malošarišanka z M. Šariša
3.miesto MSSk Ulej pri ABC CVČ v Prešove
3.miesto MSSk Záborský zo Župčian
3.miesto ŽSSk z Fričoviec

Kategória - sólový spev (súťažilo 13 programových čísiel):
1.miesto duo spev Agáta Balčáková a Margita Rusnáková zo Župčian
1.miesto duo spev sestry Onderovské z Červenice
2.miesto duo spev Jolana Palková a Milan Rohaľ z Malého Šariša
2.miesto sólo spev Martina Čajkovská zo Šarišských Michalian
3.miesto duo spev Mária Múdra-Tureková a Oskar Menykö z KD Rozkvet Prešov
3.miesto sólo spev Terézia Krehlíková zo Šarišských Michalian

Všetci zúčastnení ďakujú za finančnú podporu podujatia Úradu Prešovského samosprávneho kraja a Ministerstvu kultúry SR.
Dr. V. Husár – ŠOS Prešov
 

Vyberte región