Novým riaditeľom NsP vo Svidníku MUDr. Peter Linkesch

10.05.2003 Celý región

Územie Prešovského kraja pokrýva sieť zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti, z ktorých Nemocnica s poliklinikou III. typu v Prešove poskytuje zdravo...
Územie Prešovského kraja pokrýva sieť zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti, z ktorých Nemocnica s poliklinikou III. typu v Prešove poskytuje zdravotnícke služby pre rozsiahle spádové územie severovýchodného Slovenska. Vo viacerých sídlach okresu, prevažne v okresných mestách, sú lokalizované nemocnice s poliklinikou, ktoré okrem nemocničnej a ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti poskytujú i špeciálnu zdravotnícku starostlivosť so spektrom vyšetrovacích a liečebných zložiek, lekársku službu prvej pomoci a dopravnú zdravotnícku službu.

Posledné zasadnutie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo venované práve prevažne problematike zdravotníctva v tomto kraji. Poslanci rozhodli o tom, že polikliniky by mali prejsť pod mestské samosprávy. Poslanci diskutovali o zlej finančnej situácii v jednotlivých nemocniciach. Predseda PSK Peter Chudík kladne hodnotil prezentáciu NsP v Humennom, Starej Ľubovni a Levoči. Krajskí poslanci prijali uznesenie o možnej delimitácii polikliník pod mestá. S takouto požiadavkou vystúpil riaditeľ zariadenia v Giraltovciach. V prípade záujmu jednotlivých mestských samospráv sú ochotní zdravotnícke zariadenia previesť za jednu korunu. Zastupiteľstvo PSK akceptovalo návrh výberovej komisie, ktorá za riaditeľa NsP vo Svidníku vybrala Petra Linkescha, doterajšieho zástupcu primára gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia svidníckej nemocnice.
(mč)
 

Vyberte región