Finančné pásma pre školské stravovanie sa od januára zvýšili

04.01.2023 Bratislava

Bratislava 4. januára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR od januára zvýšilo finančné pásma pre školské stravovanie. Tie predstavujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo rozdelené podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré určuje rezort školstva. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe príslušného ministerstva.

Finančné pásma pre školské stravovanie teda predstavujú len časť ceny obeda. Druhou časťou sú režijné náklady, ktoré si určuje zriaďovateľ.

Zvýšenie finančných pásiem bolo dlhodobou požiadavkou zo strany zariadení školského stravovania, teda školských jedální, a zo strany zriaďovateľov. "Vzhľadom na výrazný nárast cien potravín už jednotlivé zariadenia školského stravovania nedokázali pripravovať nutrične a energeticky vyvážené pokrmy na základe Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie a v zmysle odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo SR v súlade s platnou legislatívou," uviedol ešte v novembri 2022 rezort školstva.

Pred touto zmenou sa financie na prípravu teplého jedla v školských zariadeniach naposledy upravovali v roku 2019. Navýšenie finančných pásiem pre školské stravovanie je podľa ministerstva školstva dôležité, a to z dôvodu zachovania požadovanej kvality pri príprave jedál v zariadeniach školského stravovania.

Pôvodne boli v platnosti tri finančné pásma, od 1. januára platí päť nových finančných pásiem. Zmena nastala aj pri dospelých stravníkoch. Od 1. januára budú zamestnanci škôl, školských zariadení a iné fyzické osoby súčasťou finančných pásiem "B", ktoré sú oproti bežným finančným pásmam "A" navýšené o zhruba 20 percent z dôvodu možnosti navýšenia hmotnosti mäsovej zložky v rámci hlavných jedál. Bližšie informácie sú zverejnené na webe ministerstva školstva.
 

Vyberte región