Poslanci PSK schválili prvú fázu koncepcie novej štruktúry kultúrnych zariadení

27.10.2004 Celý región

Členovia krajského parlamentu v Prešove na svojom 22. zasadnutí 26. októbra schválili prvú fázu koncepcie novej štruktúry siete regionálnych kultúrnych zaria...
Členovia krajského parlamentu v Prešove na svojom 22. zasadnutí 26. októbra schválili prvú fázu koncepcie novej štruktúry siete regionálnych kultúrnych zariadení v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Od 1. januára 2005 sa dotkne nového usporiadania regionálnych osvetových stredísk, regionálnych knižníc a chodu Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. To je svojím ročným rozpočtom 38 miliónov korún a počtom 194 pracovníkov najväčším zariadením PSK.

V schválenej koncepcii, proti prijatiu ktorej nikto nebol a za hlasovali 47 poslanci a zdržali sa štyria, sa ráta s tým, že napr. stav pracovníkov v siedmich regionálnych osvetových strediskách poklesne zo súčasných 85 o desať. Má sa tým usporiť bezmála jeden a pol milióna korún na mzdovom fonde. Sieť doterajších siedmich knižníc sa rozšíri o ďalšie štyri pracoviská v Sabinove, Stropkove, Levoči a v Kežmarku (posledná bola presadená oproti pôvodnému návrhu na rokovaní), pričom budú ich prevádzka a mzdové náklady spoluhradené s miestnou samosprávou. Koncepcia tiež zavádza spoločné využívanie hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK knižnicami a osvetovými strediskami v Prešove, Humennom, Svidníku, Bardejove, Poprade, vo Vranove nad Topľou a v Starej Ľubovni.
Na margo návrhov riešenia situácie v DJZ predseda PSK Peter Chudík v rozprave uviedol, že na DJZ a na druhé divadlo v pôsobnosti PSK Divadlo Alexandra Duchnoviča \"dávame 60 miliónov korún ročne, žiaden iný samosprávny kraj nedáva tak veľa\". Chudík dodal, že vedenie PSK nechce, aby divadlá skončili, ale treba ich chod racionalizovať. \"To, že zlúčime súbor spevohry a činohry DJZ neznamená rušenie súboru spevohry, \" konštatoval. Koncepcia v prvej fáze nerieši využívanie veľkej novostavby DJZ.
V tomto zmysle poslanci neodsúhlasili návrh svojho kolegu Dušana Hrušku, ktorý žiadal, aby zastupiteľstvo PSK neodporúčalo vedeniu DJZ zrušiť orchester DJZ. Za jeho návrh boli len šiesti, zdržali sa až 40 a traja hlasovali proti.
Ďalšími kultúrnymi zariadeniami ako sú napr. múzeá a galérie sa bude zaoberať druhá fáza koncepcie v prvom polroku 2005. Chudík priznal, že lobbing riaditeľov týchto inštitúcií bol taký silný, že nakoniec sa do prvej fázy nedostali.
(jj)
 

Vyberte región