Protimonopolný úrad potvrdil pokutu spoločnosti Chemes

19.01.2023 Humenné

Bratislava/Humenné 18. januára (TASR) - Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) SR potvrdila viac ako miliónovú pokutu spoločnosti Chemes, a. s., Humenné za zneužívanie dominantného postavenia. Zároveň jej bola súčasne uložená povinnosť zdržať sa daného správania a odstrániť protiprávny stav. TASR o tom informovala hovorkyňa PMÚ SR Adriana Oľšavská.

"Rada PMÚ SR rozhodnutím z 19. decembra 2022 potvrdila prvostupňové rozhodnutie PMÚ SR, odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd z 29. septembra 2021 a zamietla rozklad účastníka konania Chemes, a. s., Humenné," povedala Oľšavská.

Ako priblížila, v správnom konaní bolo posudzované zneužívanie dominantného postavenia spoločnosti Chemes, a. s., ktoré spočívalo v tom, že v období od 1. augusta 2017 do dňa vydania prvostupňového rozhodnutia 29. septembra 2021 zaväzoval spoločnosti podnikajúce v priemyselnom parku Chemes odoberať od neho stlačený vzduch, chlad, dusík, plyn a elektrinu a zároveň im znemožňoval, aby si tieto tovary vyrábali samy alebo ich odoberali od tretích strán.

"Spoločnosť Chemes je na viacerých úradom zadefinovaných relevantných trhoch jediným dodávateľom, to znamená nie je vystavená tlaku konkurencie a môže sa tak správať nezávisle od iných subjektov vrátane svojich zákazníkov. Keďže niektorí zákazníci, ktorými sú predovšetkým veľké výrobné spoločnosti, nemôžu v primeranom čase premiestniť svoju podnikateľskú činnosť bez významných finančných nákladov z priemyselného parku Chemes inam, dochádza k ich ekonomickej naviazanosti na spoločnosť Chemes," povedala Oľšavská.

To jej podľa hovorkyne umožňuje využívať svoju ekonomickú silu aj tam, kde by mohlo existovať konkurenčné prostredie. Zákazníci spoločnosti Chemes by si mohli zabezpečiť alternatívny zdroj v prípade elektrickej energie, plynu, chladu, stlačeného vzduchu a dusíka, keďže trhy dodávok týchto energií majú potenciál byť konkurenčnými trhmi. Avšak práve v dôsledku uplatňovania neprimeraných obchodných podmienok zo strany podnikateľa Chemes je aj na týchto trhoch jediným možným dodávateľom energií.

Spoločnosti Chemes bola súčasne uložená povinnosť zdržať sa daného správania a odstrániť protiprávny stav do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a bola jej uložená pokuta vo výške 1.181.849 eur.

"Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 27. decembra 2022. Voči tomuto rozhodnutiu sa účastník konania môže domáhať preskúmania súdom," dodala hovorkyňa.

"Sme veľmi znepokojení, že v týchto, pre energetický segment mimoriadne ťažkých časoch, pristupuje Protimonopolný úrad k ukladaniu takýchto vysokých pokút. Rozhodnutie momentálne analyzujeme a s prihliadnutím na existujúce lehoty na využitie ďalších právnych prostriedkov rozhodneme o našom ďalšom postupe. Pre úplnosť podotýkame, že pokuta je splatná až 90. deň od právoplatnosti rozhodnutia," uviedli pre TASR z komunikačného oddelenia spoločnosti Chemes.
 

Vyberte región