Vo Vlastivednom múzeu sa stretli kronikári z miest a obcí

15.12.2009 Celý región

Na pôde Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou sa dnes stretli zástupcovia niekoľkých samospráv z Prešovského a Košického kraja na podujatí s názvom Čorbove Hanušovce 2009.
Začínajúci, ale aj skúsení kronikári diskutovali o svojich poznatkoch, ako aj základných zásadách a pravidlách pri písaní obecných a mestských kroník.
\"Oslovili sme zástupcov jednotlivých samospráv, aby sme im boli nápomocní po metodickej, ale aj praktickej stránke pri tvorbe obecných kroník, \" uviedol pre TASR Peter Šafranko z Vlastivedného múzea. Ako dodal, predchádzajúcich šesť ročníkov podujatia sa orientovalo aj na súťaž, v rámci ktorej mohli záznamy udalostí jednotlivých samospráv získať ocenenie za najlepšie spracovanie. Tohtoročný seminár kládol dôraz na metodickú a odbornú stránku aj v súvislosti s tým, že v niektorých regiónoch začína pôsobiť viacero nových kronikárov.
\"Zachytiť súčasnosť pre budúcnosť je veľmi záslužnou činnosťou, pretože naša prítomnosť bude raz súčasťou histórie, \" konštatovala riaditeľka Vlastivedného múzea Mária Kotorová. Podľa jej slov môžu byť kroniky významným relevantným zdrojom informácií pre generácie budúcich historikov. \"Ambíciou nášho podujatia je odborná pomoc ľuďom, ktorí zaznamenávajú históriu miest či obcí a veľakrát potrebujú poradiť, \" poznamenala Kotorová. Aj napriek pestrosti a bohatosti regionálnych či celoštátnych periodík má podľa slov riaditeľky múzea zaznamenávanie udalostí na úrovni samospráv stále svoje nezastupiteľné miesto. \"Ak sa chceme na mikroregión alebo tú ktorú obec pozrieť užšou optikou, môže nastať problém, keďže medializované informácie sú často neúplné či nedostatočné. Viaceré udalosti totiž nie sú zaznamenané, pretože sú z pohľadu vydavateľov nepodstatné či nezaujímavé, \" uzavrela Kotorová.
Podujatie Čorbove Hanušovce sa organizuje na pamiatku evanjelického kňaza Andreja Čorbu, ktorý v 19. storočí napísal veršovanú kroniku zaoberajúcu sa témou východoslovenského roľníckeho povstania v lokalite Hanušoviec nad Topľou a širšieho regiónu Zemplína.
 

Vyberte región