Navštívte SNM - Múzeum ukrajinsko - rusínskej kultúry vo Svidníku

10.05.2003 Celý región

Svidník - SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historic...
Svidník - SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Rusínov-Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Vzniklo roku 1956 v Prešove (do r. 1993 Múzeum ukrajinskej kultúry), vo Svidníku sídli od r. 1964.

Tu sa postupne rozvíjala jeho systematická zbierkotvorná, vedeckovýskumná, publikačná, metodicko-odborná a kultúrno-výchovná činnosť. SNM - MURK vo Svidníku je jedinečným špecializovaným a najstarším národnostným múzeom na Slovensku. Jeho súčasťou je Múzeum v prírode (skanzen). Múzeum je prístupné celoročne s obmedzenou zimnou prevádzkou. Múzeum je dostupné 1 km od centra mesta, 300 m od hlavnej cesty smerom na Bardejov. Múzeum vám ponúka lektorské a sprievodcovské služby. V národopisnej expozícii si taktiež môžete zhotoviť videozáznamy a fotografie. Návštevníkom ponúkajú tiež rôzne suveníry, propagačné materiály a publikácie.

Otváracie hodiny Múzea v prírode:

1.5. - 30.9. v utorok až piatok od 8.30 do 18.00 hod.
v sobotu a nedeľu od 10.00 do 18.00 hod.
V zimnom období 1.10. - 30.4. len pre vopred ohlásených návštevníkov.
Kontakt: ul. Centrálna 258, 089 01 Svidník,
tel. : 054 / 752 13 65, 752 15 69, fax: 054 / 752 15 69
e-mail: muzeum@muk.sk
(mč)
 

Vyberte región