Zoznámte s@ s Internetom za 2 hodiny!

10.05.2003 Celý región

Svidník - Väčšina z nás možno považuje Internet za náhodnú, časovo i finančne náročnú zábavu, avšak opak je pravdou. Internet je dnes predovšetkým nástrojom ...
Svidník - Väčšina z nás možno považuje Internet za náhodnú, časovo i finančne náročnú zábavu, avšak opak je pravdou. Internet je dnes predovšetkým nástrojom na získavanie aktuálnych informácii - nástrojom, ktorého dôležitosť strmo stúpa. Možnosť prístupu k informáciám je dôležitá nielen pre manažérov, vedeckých pracovníkov, či študentov vysokých škôl. Ďalšou veľmi populárnou výhodou Internetu je možnosť rýchleho a lacného posielania elektronickej pošty, ktorá sa dostane k adresátovi, trebárs až na opačný koniec sveta, za niekoľko desiatok sekúnd.

Gymnázium DH vo Svidníku sa v rámci zaujímavého projektu rozhodlo pomôcť všetkým, ktorí prichádzajú do styku s Internetom. Tento projekt je realizovaný na osemnástich základných a stredných školách na Slovensku. Vo Svidníku prebieha kurz Internetu každú stredu v budove Gymnázia, v čase od 17. do 19. hodiny a je určený tým, ktorý s Internetom ešte nikdy neprišli do styku. Pod odborným vedením lektora kurzu RNDr. J. Rodáka, zástupcu riaditeľa svidníckeho Gymnázia a lektora kurzu budete ovládať prácu s týmto médiom už za dve hodiny.
Do kurzu Internetu sa môžete prihlásiť denne na tel. čísle: 054/7521036, v čase od 7. do 15.30 hod.
(mč)
 

Vyberte región