Na tradície a zvyklosti bol kedysi bohatší aj Nový rok

01.01.2010 Celý región

ranov nad Topľou 1. januára (TASR) - Prvý deň nového roka bol v minulosti na hornom Zemplíne bohatý na ľudové tradície a zvyklosti.
Podobne ako počas Štedrého dňa aj na Nový rok do jednotlivých domácností prichádzali vinšovníci a koledníci, ktorí želali gazdom a gazdinám prosperujúce hospodárstvo či šťastie, zdravie, pokoj a lásku.
\"Deň po Silvestri mal pre staršie generácie zvláštnu moc, vzťahovalo sa naňho viacero zákazov, ktorých nedodržanie malo nepriaznivo ovplyvniť chod domácnosti či hospodárstva, \" konštatoval Štefan Kocák z Hornozemplinského osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. Podľa jeho slov sa v tento deň nemalo z domácnosti nič požičiavať, aby rodina držala pohromade a aby nič nevyšlo navnivoč. Ako poznamenal, na Nový rok mal do príbytkov vstupovať prvý muž, každá z domácností mala byť obriadená a čistá. \"Novoročné vinše mali okrem blahoprajných želaní aj žartovný charakter, \" informoval Kocák. Zároveň dodal, že vinšovať nechodili iba mládenci, ale aj starší muži. V podvečer zas chodili pod okná domov vinšovať a spievať mladé dievčatá a chlapci.
V obci Zámutov vo Vranovskom okrese kedysi nesmelo počas Nového roka na stole chýbať bravčové mäso ako symbol blahobytu rodiny. Podával sa takisto koláč nazývaný kračun, ktorý bol od štedrovečernej večere uložený na hlavnom tráme v interiéri domu. Jedla malo byť dostatok, aby nikto počas roka nehladoval. Dôraz sa podľa Kocákových slov kládol na to, aby sa v tento deň nekonzumovala žiadna hydina kvôli obave, že by mohlo od členov rodiny v budúcom roku uletieť šťastie.
 

Vyberte región