O skateparku sa ďalej rokuje

21.01.2010 Prešov

19.01.2010 bol uskutočnený pracovný výjazd za účelom zmapovania stavu vytypovaných lokalít pre možné umiestnenie Skate-parku.
Združenie Riders4Riders iniciovalo jeho zriadenie už v roku 2007 a spoločné rokovania o možných riešeniach pomaly naberajú konkrétne kontúry. Podľa vyjadrenia vedúceho člena R4R M. Chovana majú mladí skateboardisti záujem o veľký projekt s vybetónovanými terénnymi úpravami, ktorého realizácia sa odhaduje na cca 330 000 €. Takýto profesionálny Skatepark by však mohol slúžiť nielen im, ale aj in-line korčuliarom či bikerom.
Momentálne majú zriadenú plochu s prenosnými prekážkami na Sídlisku 3 pri letnom kúpalisku. Po pracovných rokovaniach s Odborom správy mestského majetku vidí primátor dve alternatívy vyriešenia tejto požiadavky. Jednou – dočasnou, je ďalší priestor so spevnenou (asfaltovou alebo betónovou) plochou na umiestnenie prenosných alebo drevených prekážok, súbežne s týmto riešením by sa začalo pracovať na projekte výstavby veľkého Skateparku.
„Je potrebné vytvoriť mladým podmienky na voľnočasové aktivity. Pokiaľ by sme šli do veľkého projektu, o čo máme záujem, nakoľko obstarávacia cena je síce vyššia, ale prevádzkové náklady sú z dlhodobého hľadiska omnoho nižšie, mesto by muselo dať vytypovaný pozemok do dlhodobého prenájmu, v časovom horizonte aspoň 15 rokov“ povedal primátor P. Hagyari. Tú istú dĺžku prenájmu potvrdil aj M. Chovan. „Ak chceme získať prostriedky z fondov, jednou podmienkou je buď vlastníctvo pozemku, alebo dlhodobý prenájom. “
Mesto v rámci krátkodobého prenájmu zatiaľ uvažuje nad niekoľkými alternatívami, mimo iného aj dolným priestorom Amfiteátra, alebo časťou parkoviska pri Mestskej hale. O pozemku vhodnom na vybudovanie profesionálneho Skateparku ešte budú prebiehať ďalšie rokovania a jeho prípadný výber pôjde následne do Mestského zastupiteľstva na schválenie poslancom.
I. Adamová
 

Vyberte región