Domáce tiesňové volania – aké sú ohlasy?

21.01.2010 Prešov

Služba Domáce tiesňové volania bola v meste Prešov uvedená do praxe v septembri roku 2009.
Ubehli takmer štyri mesiace a tak sme nasmerovali vyššie uvedenú otázku dvom inštitúciám:

Asociácia samaritánov SR – pani Katarína Zichová: „Splnilo sa nám to, po čom sme túžili pred dvoma rokmi. V tomto období sťahujeme dispečing do nových priestorov, takže táto práca bude efektívnejšia a príjemnejšia. Pripravujeme vyhodnocovaciu správu pre Odbor sociálnych služieb kde uvádzame pravidelný monitoring a komunikáciu s občanmi, ktorí využívajú túto službu. Ide presne o 7 zariadení v teréne. Našťastie sme zatiaľ nemali naozajstný alarm. Prebieha pravidelná kontrolná komunikácia – tzv. kontrolné volania , ktorými raz týždenne overujeme funkčnosť samotného prístroja aj zdravotný stav seniora. Reakcie sú výborné. “

Mgr. Miroslav Žec – vedúci Oddelenia starostlivosti o seniorov a opatr.služba: „ V minulom roku sme z rozpočtových prostriedkov zakúpili 12 prístrojov a 7 už je v teréne. Záujem sa dvíha, stále je ešte potrebná pravidelná informovanosť o týchto možnostiach. Sme radi, že v našom meste môžeme seniorom poskytnúť túto službu. Za jeden prístroj zaplatí prijímateľ služby jednorázovo 12 €, všetko ostatné hradí mesto. Službu poskytujeme na základe dohody s Asociáciou samaritánov SR s výbornými skúsenosťami a plánujeme zakúpiť ďalšie prístrojové jednotky, o ktoré sme požiadali v rámci rozpočtu.
I. Adamová
 

Vyberte región