Amatérski tvorcovia Šariša.

11.03.2010 Prešov

Vernisážou dvoch výstav sprístupnilo Šarišské osvetové stredisko v Prešove 4. marca výber z tvorby najlepších neprofesionálnych umelcov z nášho regiónu a zároveň ukážky práce talentovaných a šikovných ...
Na otvorení výstavy a na vyhodnotení súťaže Výtvarný Prešov 2010 sa zúčastnila väčšina odbornou porotou ocenených autorov a množstvo návštevníkov. Súťažilo sa v kategóriách kresba, maľba, grafika, plastika, textil a multimediálne techniky.
Porota pod vedením Mgr. Aleny Sedlákovej, PhD. na základe 80 hodnotených prác od tridsiatich umelcov navrhla udeliť 8 čestných uznaní a 11 ocenení autorom za konkrétne výrazné hodnoty v ich umeleckom prejave.

Diplom a cenu získali:
Viera Vaľková – mimoriadna cena poroty
Ján Morek – za sochársky výtvarný prejav
Jozef Onduš – za expresívnu maľbu
Ján Dubský – za originalitu vo výtvarnom prejave
Martin Hreha – za alternatívny výtvarný prejav
Adriana Birošová – za maľbu na hodváb
Nikola Balent-Nováková – za maľbu na hodváb
Annamária Temkovitzová – za kultivovaný výtvarný prejav
Natália Hirková – za emocionálny výtvarný prejav
Veronika Ondušová – za grafický výtvarný prejav
Ajka Macíková – za akčnú maľbu

Čestné uznanie získali:
Kamila Krajňáková – za výtvarný prejav
Dušan Brandys – za expresívnu satiru v plastike
Juraj Caban – za akvarel
Eva Vološinová – za impresionizmus v maľbe
Juraj Osvald – za kombináciu výtvarných techník
Katarína Volčková-Sláviková – za grafický prejav
Miriam Fedorčáková – za interpretáciu figurálnych motívov
Patrícia Feltovičová – za výtvarný prejav
Štefan Štefančík – zvláštna cena poroty – za maliarsky prejav

Úspešní autori a ich práce budú prezentované na krajskej súťaži Výtvarné spektrum v Humennom.

Podchytiť záujem, podporovať v tvorbe a prezentovať verejnosti talentovaných a šikovných ľudovo-umeleckých výrobcov, to je poslaním súťaže a výstavy Človek a jeho tvorivá práca. Tohto ročníka sa zúčastnilo o niečo menej prispievateľov, ale potešili noví talentovaní výrobcovia, ktorých práce úžitkového charakteru s prvkami ľudových tradícií potešia oko nejedného diváka. Tí najúspešnejší budú náš región reprezentovať v budúcom roku na celoslovenskej súťaži Tvorivé záujmy človeka v Ružomberku.
Obe výstavy potrvajú do 25.marca sú sprístupnené v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 hod. vo výstavných priestoroch Šarišského osvetového strediska.
 

Vyberte región