Hasiči vyzvali vlastníkov a užívateľov lesov na ochranu pred požiarmi

17.03.2010 Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou 17. marca (TASR) - Za účasti zástupcov samosprávy, urbárskych, lesných a pozemkových spoločenstiev sa dnes na pôde Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) vo Vranove nad Topľou ...
Odborná prednáška smerovala na oblasť prevencie, ako aj na základné úlohy obcí, právnických a fyzických osôb pri zdolávaní požiarov.
"Na dnešné stretnutie sme si pozvali rôzne inštitúcie, ktoré obhospodarúvajú lesné porasty. Komunikovali sme spolu o opatreniach a základných požiadavkách na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi, " uviedol pre TASR Peter Gavaľa z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Vranove. Ako informoval, vlastníci a užívatelia predmetných lokalít sú povinní vypracovať, viesť a udržiavať príslušnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, disponovať určitým počtom pracovného náradia v závislosti od veľkosti spravovanej lesnej plochy či vykonávať viacero opatrení v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V tomto období je potrebné napríklad zabezpečiť hliadkovaciu činnosť v spolupráci s profesionálnymi a dobrovoľnými ochrancami prírody, záujmovými združeniami alebo vlastníkmi objektov nachádzajúcich sa v problémových lokalitách. Príjazdové cesty, zvážnice a zdroje vody musia byť zároveň udržiavané v stave, ktorý umožňuje prístup hasičskej technike.
Aj keď vranovskí hasiči počas minulého roka zasahovali pri viacerých požiaroch, oheň sa lesným porastom vyhýbal. "Počas sledovaného obdobia roka 2009 nebol v lesoch okresu Vranov nad Topľou vykonaný žiadny zásah, čo sa týka vypaľovania suchých tráv, zaznamenali sme 73 prípadov, " priblížil Gavaľa. Ako dodal, v tomto roku sa na likvidácii horiacich trávnatých porastov príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ podieľali už šesťkrát.
 

Vyberte región