V okrese sa bude hľadať najlepšia knižnica

20.03.2010 Celý región

Vranov nad Topľou 20. marca (TASR) - Mestské a obecné knižnice Vranovského okresu sa môžu od budúceho týždňa zapojiť do súťaže, na konci ktorej sa vyhodnotia dve najlepšie prevádzky poskytujúce knihovnícke služby pre ...
Hlavným zámerom tejto súťažnej akcie je motivovať obce k zachovávaniu knižníc, respektíve skvalitňovaniu podmienok ich materiálno-technickej vybavenosti s ohľadom na pravidelne dopĺňanie knižného fondu či automatizáciu jednotlivých pracovísk.
Organizátorom súťaže je Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. Ocenené budú celkovo dve knižnice okresu v dvoch rôznych kategóriách. \"Prvé pracovisko budeme hodnotiť v súvislosti s jeho základnou činnosťou a to druhé za významný čin v oblasti poskytovania verejných knihovníckych a informačných služieb, \" uviedla pre TASR metodička Hornozemplínskej knižnice Eva Čabalová. Ako dodala, v prvom prípade sa bude zohľadňovať počet registrovaných používateľov knižnice v prepočte na obyvateľa obce, počet výpožičiek či počet návštevníkov v prepočte na množstvo používateľov knižnice. Zároveň sa bude sledovať ročný prírastok knižného fondu, finančná podpora zo strany obecnej pokladnice a počet zrealizovaných kultúrno-výchovných podujatí. Druhé ocenenie sa týka úrovne elektronizácie a internetizácie knižnice. \"Na jednotlivých prevádzkach si budeme všímať vybavenosť počítačmi a internetom, ako sa im darí získavať finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov, alebo, aká je úroveň automatizácie ich knižnično-informačného systému\" vysvetlila Čabalová.
Na území okresu sa nachádza 50 knižníc. \"Väčšina z nich je však slabo vybavených, mnohé nefungujú vôbec, \" konštatovala Čabalová. Záujem obcí o pravidelné dopĺňanie knižného fondu či automatizáciu jednotlivých pracovísk je minimálny. Podľa Čabalovej slov by mali byť samosprávy pre zvýšenie kultúrnych možností miestnych obyvateľov oveľa aktívnejšie napríklad pri vyhľadávaní rôznych foriem mimorozpočtových zdrojov. \"V tejto súvislosti si dobre počínajú knižnice v obciach Soľ a Sečovská Polianka, ktoré sú plne automatizované, \" zhodnotila Čabalová. Veľmi dobrú úroveň dosahujú aj knižnice v obci Bystré či v meste Hanušovce nad Topľou.
Knižnice sa môžu do súťaže zapojiť do 23. apríla. V letných mesiacoch budú vyhodnotení jednotliví uchádzači a víťazi budú následne vyhlásení v novembri tohto roka.
 

Vyberte región