Knižnice v pôsobnosti PSK pripravili na tento týždeň vyše 70 podujatí

23.03.2010 Prešov

Prešov 23. marca (TASR) - Besedy so spisovateľmi, tvorivé dielne, výstavy, ale aj atraktívne čitateľské akcie, to všetko je súčasťou série podujatí, ktoré pripravili knižnice v pôsobnosti Prešovského samosprávneho ...
Ako informovala TASR hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková, do 28. marca sa uskutoční viac ako 70 podujatí.
Podľa riaditeľky Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Marty Skakovej knižnice sa v súčasnej dobe nevenujú len požičiavaniu kníh, ale neoddeliteľnou súčasťou ich činnosti je organizovanie najrozmanitejších spoločenských akcií. \"Dnes pracujeme ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a práve to chceme zviditeľniť aj prostredníctvom Týždňa slovenských knižníc, \" uviedla Skalková.
V Prešovskom kraji sa so svojimi čitateľmi stretnú spisovatelia Evita Urbaniková, Pavol Rankov, Erika Matonoková, Martina Solčanská, Alžbeta Verešpejová, Jana Pronská, Viera Čurmová či Jarmila Javorská. Rovnako sú knižnice pripravené na pasovanie prvákov za čitateľov, bude sa konať tradičný čitateľský maratón a na 26. marca pre deti pripravili obľúbenú Noc s Andersenom. Okrem toho udelia amnestiu na pokuty a rôzne iné privilégiá ako napríklad zvýhodnené zápisné pre deti či sociálne odkázaných občanov. Zoznam všetkých aktivít záujemcovia nájdu na stránke samosprávneho kraja.
V pôsobnosti PSK je sedem regionálnych knižníc. Vo svojich fondoch spolu evidujú viac ako 806.000 knižničných dokumentov. V minulom roku na nákup nových kníh vynaložili 102.352 eur. V databázach knižníc je zaregistrovaných 48.015 čitateľov, z ktorých je 16.550 detí. Vlani si vypožičali viac ako 1,5 milióna kníh alebo iných dokumentov.
Z rozpočtu samosprávneho kraja knižnice v minulom roku dostali na prevádzku 1,6 milióna eur a viac ako 171.000 eur získali prostredníctvom grantových schém. Podľa predsedu PSK Petra Chudíka sa regionálna samospráva snaží pre knižnice vytvárať čo najlepšie podmienky, pričom v prvej fáze ide hlavne o rekonštrukcie budov.
\"Investície do knižníc od roku 2003 doteraz možno vyčísliť na 2,86 milióna eur. V tejto sume je už začítaný aj úspešný projekt nadstavby objektu v Poprade, na ktorý sme len začiatkom tohto roka získali zdroje zo štrukturálnych fondov, \" uviedol Chudík. Zároveň prisľúbil, že v budúcom roku sa chcú intenzívne venovať aj oblasti doplnenia knižničného fondu.
 

Vyberte región