Najkrajšie kalendáre 2010 a knihy o Slovensku 2009

26.03.2010 Celý región

Dňa 23. 3. 2010 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici boli slávnostne vyhlásené ocenenia v súťaži O najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2009 a tiež výsledky súťaže ...
V tomto roku do súťaže „Najkrajšie kalendáre 2010“ bolo nominovaných celkom 53 nástenných, stolových, plagátových a iných kalendárov od 43 vydavateľov, ktoré súťažili v 10 kategóriách. Najviac kalendárov poslali do celoslovenskej súťaže mestské a obecné úrady. Silne boli obsadené aj kategórie firemných a autorských kalendárov.
Najúspešnejším vydavateľom kalendárov sa stala česko-slovenská spoločnosť PRESCO GROUP SLOVAKIA. Ďalším úspešným vydavateľom je piešťanská firma MiniM – dcérska spoločnosť vydavateľstva Helma. Výnimočné ocenenia získal autor a vydavateľ Igor Boháč. Do súťaže prihlásil štyri výnimočné diela v kategórii autorských kalendárov a jedno v kategórii mesta Slovenska. Ocenené boli aj diela fotografa Filipa Kuliševa i kalendár Jozefa Čvikotu „Plynutie Času“, ktorý získal mimoriadne ocenenie za netradičné technologické spracovanie. Mimoriadnu cenu za kreativitu získal jedinečný kalendár z banskobystrickej reklamnej agentúry ENTERPRISE.
Do súťaže Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2009 nominovali tvorcovia celkom 23 exponátov. Najpočetnejšie boli opäť zastúpené mestá, samosprávne kraje a obce. Vo výstavnej kolekcii sú zastúpené obrazové publikácie, monografie, prospekty, skladačky. Medzi najkrajšie exponáty patria knihy, ktoré poslali mestské úrady zo Svätého Jura, Nitry, Rožňavy, Svitu a obecné úrady. Zo samosprávnych krajov sa svojimi propagačnými aktivitami pochválil Prešovský kraj. Porota zložená z polygrafov, fotografov, grafikov a iných odborníkov nemala ľahkú úlohu aby z vyrovnanej kolekcie ocenila tie najkrajšie diela.
Najkrajšou knihou o Slovensku za r. 2009 sa stala obrazová publikácia „Historické mestá Slovenska“ od autorov Vladimíra Bártu st. a Vladimíra Bártu ml. V kategórii regióny Slovenska zvíťazilo dielo „Gavurky“. V kategórii najkrajšia kniha o slovenských obciach získala najvyššie ocenenie publikácia „Bernolákovo – Dejiny obce“, v kategórii najkrajšia kniha o slovenských mestách získala prvenstvo kniha „Svätý Jur – Dejiny písané vínom“.

Celoslovenskú súťaž už tradične vyhlasuje Klub fotopublicistov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a ďalšími kultúrnymi inštitúciami. Partnerom súťaže, tak ako v predchádzajúcich, aj v tomto roku je Únia miest Slovenska. Súťaž mediálne podporujú Obecné noviny, Redakcia Papier a polygrafia, Papiernický info-inzert a ďalšie médiá. Reklamnými partnermi sú agentúra Balans a tlačiareň Dali.

Výsledky súťaží budú zverejnené na www.najkalendar.sk a www.najkrajsieknihy.sk a tiež na web stránke Únie miest Slovenska www.unia-miest.sk, ocenené diela budú vystavené v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici do 13.4.2010 a následne v mestách Levice, Košice, Bardejov, Piešťany, Rožňava, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, Zvolen, Žilina.

V Bratislave, 24. 3. 2010

Marián Minarovič
generálny sekretár ÚMS

VÝSLEDKY 18. ROČNÍKA SÚŤAŽE NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2010

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách

A. Nástenné viaclistové

A/1 Firemné fotografické
1. Národná banka Slovenska, Drevené skvosty architektúry
2. Slovenská legálna metrológia, Živá metrológia
3. Generálne riaditeľstvo ŽSR, Malá železnica s veľkým čarom

A/2 Firemné reprodukcie umeleckých diel
Kategória nebola obsadená

A/3 Autorské
1. Filip Kulisev, Amazing Planet
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA, Adolf Zika WOMAN 2010
3. Igor Boháč, Remeslá našich otcov a mám

Mimoriadne ocenenie za kreativitu bolo udelené agentúre ENTERPRISE, spol. s r.o. , za dielo Kalendár 2010
Mimoriadne ocenenie za netradičné technologické spracovanie bolo udelené autorovi Jozefovi Čvikotovi za kalendár Plynutie času

A/4 Regióny
1. Prešovský samosprávny kraj, Sedem divov Prešovského kraja
2. Chabad Slovensko, o.z. Hebrejský rok 5770
3. Cena nebola udelená

A/5 Mestá
1. Mesto Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves 2010
2. Mesto Šaľa, Reflexie mesta Šaľa
3. Mesto Malacky, Mesto Malacky 2010

A/6 Obce
1. Obec Oravský Podzámok, Obecný kalendár
2. Obec Bernolákovo, Bernolákovo 2010, denne chodiť okolo
3. Obec Muráň, Obec Muráň

A/7 Voľne predajné fotografické
1. MiniM s.r.o, Magické Tatry, Marian Matta
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA, Jan Saudek 2010
3. Cena nebola udelená

A/8 Voľne predajné reprodukcie umeleckých diel
1. PRESCO GROUP SLOVAKIA, Alfons Mucha 2010, Slovanská epopej
2. MiniM s.r.o, Illusions-Pavel Berger(akty-kresby)
3. Cena nebola udelená

B. Nástenné jednolistové, plagáty
1. GUPRESS, Ľudové kroje na Slovensku 2010
2. Mesto Nitra, Nitra 2010
3. Obec Štrba, Štrba

C. Stolové
1. Filip Kulisev, Amazing Planet
2. Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r.o. , Svätovojtešský katolícky kalendár 2010
3. Obec Veľké Leváre, Veľké Leváre 2010
 

Vyberte región