Prešovský Kronospan môže používať FSC certifikát na všetky svoje výrobky

02.12.2004 Celý región

30. novembra 2004, Prešov – Spoločnosť Kronospan, slovenský výrobca materiálov pre tvorbu a realizáciu interiéru, získal právo používať certifikát Fore...
30. novembra 2004, Prešov – Spoločnosť Kronospan, slovenský výrobca materiálov pre tvorbu a realizáciu interiéru, získal právo používať certifikát Forest Stewardship Council (FSC) na všetky svoje výrobky. FSC certifikát zaručuje, že výrobok je vyrobený z dreva alebo obsahuje drevo z lesa, ktorý je spravovaný environmentálne správnym, sociálne prospešným a ekonomicky výnosným spôsobom.

Systém FSC vychádza z požiadaviek trhu a podobne ako v zahraničí, aj na Slovensku ho už začínajú vyžadovať zákazníci, maloobchodníci i viaceré distribučné siete. Splnením podmienok FSC certifikátu prešovský Kronospan dokáže uspokojiť skupinu zákazníkov, ktorá pri nákupe zohľadňuje environmentálnu stránku výrobkov.

Ako povedal konateľ spoločnosti Kronospan, Dušan Šneider, „ prvý FSC certifikát sme získali už v roku 2001, a to na produkt lepené veľkoplošné dosky - drevina buk. V roku 2002 sme ho rozšírili o ďalšie certifikované dreviny - dub, čerešňu, javor a jaseň. Následne sme začali pracovať na certifikácii ďalších výrobkov a dnes už máme právo používať FSC certifikát na celú produktovú radu. Aj týmto spôsobom napĺňame víziu spoločnosti – vyrábať kvalitné produkty s maximálnym ohľadom na životné prostredie. “ dodal Šneider.

Podľa slov Michala Žáka, konzultanta pre FSC certifikáciu, je Kronospan prvou firmou na Slovensku, ktorá je klasickým príkladom správneho fungovania FSC certifikácie v praxi. „ Firma ako dôležitý odberateľ v regióne východného Slovenska vytvára požiadavku na svojich dodávateľov, aby sa správali podľa princípov FSC. Kronospan vyrába finálny produkt a preto je unikátnym príkladom uzavretia cyklu spracovania dreva na regionálnej úrovni. Čo je dôležité, vo finálnom produkte ostáva maximálna pridaná hodnota včítane nového morálneho, ekonomického, sociálneho a environmentálneho aspektu na Slovensku. “ vysvetlil Žák.

Certifikáciu spoločnosti Kronospan vykonala tretia nezávislá strana – organizácia Soil Association, ktorá je akreditovaná u Forest Stewardship Council. V prípravnom procese konzultácie poskytovala firma Scottish Woodlands Slovakia.

Forest Stewardship Council je medzinárodná nezisková mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1993 ako reakcia na obavy verejnosti z odlesnenia Zeme a potreby po dôveryhodnom systéme značenia lesov. Poslaním FSC je propagovať environmentálne správne, sociálne prospešné a ekonomicky výnosné hospodárenie v lesoch na celom svete. Do júna 2004 bolo podľa princípov FSC certifikovaných vyše 43 miliónov hektárov lesov vo viac ako 60 krajinách. Na svete sa dnes vyrába niekoľko tisícok výrobkov s obchodnou značkou FSC, ktoré sú vyrábané z certifikovaného dreva.

Na Slovensku majú FSC certifikát Lesy Slovenskej republiky – O.z. Prešov a Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov. Vo fáze prípravy na certifikáciu sa nachádzajú Únia diecéznych lesov Slovenska a LSR, š.p. – O.z. Trenčín a Považská Bystrica. Významnými podporovateľmi FSC certifikácie sú mimovládne organizácie ako WWF, Svetová banka, Greenpeace, Priatelia Zeme a Woodland Trust.

Prešovský Kronospan je súčasťou nadnárodnej skupiny Kronospan, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie firmy ponúkajúce aglomerované výrobky na báze dreva. Nosným programom spoločnosti na Slovensku je výroba laminátových podláh, surových a laminovaných drevotrieskových dosák, obkladových panelov a lepených veľkoplošných dosák. Kronospan v Prešove zamestnáva viac ako 400 zamestnancov.
 

Vyberte región