Poslanci upravili tohoročný rozpočet mesta Prešov

02.12.2004 Celý región

O rovnakú sumu 17 miliónov 584 tisíc korún tak v časti príjmov ako aj výdavkov zvýšili na zasadnutí 29. novembra poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove ...
O rovnakú sumu 17 miliónov 584 tisíc korún tak v časti príjmov ako aj výdavkov zvýšili na zasadnutí 29. novembra poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove tohoročný rozpočet tunajšej samosprávy. Rozhodli, že 100 tisíc Sk darujú mestu Vysoké Tatry na krytie nákladov spojených s odstraňovaním následkov víchrice.

V príjmoch tvorí najvyššiu položku sedem miliónov korún ako daň z príjmov právnických osôb, o 4,5 milióna korún sa zvyšuje rozpočet správnych poplatkov a o necelých 3,4 milióna korún rozpočet príjmov školských zariadení. Naopak príjmy sa znížia o čiastku štyri milióny korún, keďže sa nerealizuje predaj mestských pozemkov.
Zvýšené výdavky poslanci schválenými opatreniami urobili predovšetkým v kapitole školstva. Napr. na mzdy a odvody zamestnancov školstva pôjde o vyše 7,5 milióna korún viac.
Prijatiu opatrení predchádzalo prerokovanie správy o plnení rozpočtu hospodárstva mesta za prvé tri tohoročné štvrťroky. Predkladateľka správy Mária Nováková, vedúca finančného a plánovacieho odboru Mestského úradu v Prešove uviedla, že príjmy samospráva splnila na 73,3 percenta a išlo o bezmála 782 miliónov korún.
Rozhodujúcou súčasťou príjmov v objeme necelých 418 miliónov korún boli transfery zo štátneho rozpočtu predovšetkým na prenesené kompetencie samosprávy v školstve. Ako druhé v poradí boli príjmy z výberu daní a to v sume vyše 243 miliónov korún. Práve ich plnenie Nováková označila za \"priaznivé\". Veľmi dobrá situácia je v plnení podielovej dane z príjmov právnických osôb.
Výdavky za deväť mesiacov činili vyše 722 miliónov korún, čo bolo 67,7 percenta z celkového ročného zámeru. Najvážnejším problémom sú podľa Novákovej záväzky po lehote splatnosti v rezorte školstva. Na konci hodnoteného obdobia činili približne 8,6 milióna korún.
Schválená úprava tohoročného rozpočtu nie je prvou. Po predchádzajúcej mal rozpočet vyrovnanú podobu v oblasti príjmov aj výdajov a to na úrovni 1 miliarda 67 miliónov 346 tisíc korún. V tejto sume je zahrnutý cudzí zdroj v čiastke vyše 39,6 milióna korún.
(jj)
 

Vyberte región