Voľby pod Tatrami prebiehajú pokojne, problémy sa objavili v S. Ľubovni

12.06.2010 Poprad

Poprad 12. júna (TASR) – Priebeh volieb pod Tatrami a na Spiši je zatiaľ naďalej pokojný, ani jedna z Obvodných volebných komisií (ObVK) v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni a Kežmarku nedostala žiadne hlásenia o ...
\"Pri monitorovaní priebehu volieb sme nezaznamenali žiadne problémy, skontrolovali sme už viac ako polovicu zo 67 okrskov, \" konštatoval predseda ObVK v Kežmarku Ján Ferenčák. Volebná účasť je doposiaľ už viac ako 30% v rámci celého okresu. Občania využili aj prenosnú urnu, ide najmä o obyvateľov domovov dôchodcov a imobilných občanov. Ferenčák ďalej uviedol, že situáciu v regióne monitorujú aj policajné hliadky. \"Ide predovšetkým o obce najviac postihnuté povodňami a obce s prevažne rómskym obyvateľstvom, doposiaľ sme nemali nahlásené žiadne narušenie poriadku, \" dodal.
Pokojný priebeh volieb naďalej panuje aj v územnom obvode Poprad, volebná účasť sa tu podľa pracovníčky ObVK pohybuje v rozmedzí 30 až 40 percent. Predseda ObVK v Spišskej Novej Vsi Ladislav Lučiviansky zhodnotil, že bezproblémový je zatiaľ priebeh volieb aj v okrese Spišská Nová Ves. ObVK nemala nahlásené žiadne porušenie zákona. \"Ľudia majú záujem voliť, k večeru by sa tá účasť voličov mohla ešte zvýšiť, viac voličov je v mestách, tam sa to pohybuje až do 40 percent, konštatoval.
V územnom obvode Stará Ľubovňa došlo počas dňa k prvým pochybnostiam o kupovaní voličských hlasov. Zapisovateľ ObVK Mikuláš Majer uviedol, že praktiky, ktoré tomu napovedajú, sa diali priamo v meste Stará Ľubovňa, v prevažne rómskej mestskej časti Podsadek. Niektorí voliči si totiž volebné lístky, ktoré nepoužili, vzali so sebou. \"Je to veľmi ťažké, my s tým nemôžeme urobiť nič, deje sa to mimo našej pôsobnosti. Má to logické opodstatnenie, že sa to diať môže, ale je potrebné to dokázať, nájsť svedkov, poprípade človeka, ktorý to vykonáva. Zákon umožňuje vyniesť nezakrúžkované volebné lístky z miestnosti, \" konštatoval Majer.
Okrem tohto prípadu je však priebeh volieb pokojný, na ObVK neprišli žiadne sťažnosti. Podľa Majera sa volebná účasť počas dňa postupne zvyšuje, k večeru by mohla dosiahnuť aj hranicu 50 percent.
 

Vyberte región