Poslanci PSK nadelili sebe aj iným peniaze aj funkcie

15.12.2004 Celý región

Odmenu vo výške 6500 Sk si schválili na zasadnutí v Prešove 14. decembra členovia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. S návrhom vystúpil jeden zo...
Odmenu vo výške 6500 Sk si schválili na zasadnutí v Prešove 14. decembra členovia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. S návrhom vystúpil jeden zo 60-členného parlamentu Milan Klimeš.

Mimoriadne odmeny na návrh predsedu PSK Petra Chudíka dostali aj podpredseda PSK Rudolf Horváth - 48 tisíc korún a hlavný kontrolór PSK Vladimír Fedorko - 58 tisíc Sk.
Zdôvodnenie odmeny pre poslancov znelo \"za celoročnú prácu\". Návrh na odmeny v pôvodnom programe zasadnutia parlamentu pri jeho schvaľovaní vôbec nebol. Objavil sa až v bode Rôzne.
Poslanci zároveň odsúhlasili aj zvýšenie svojej mesačnej odmeny \"za funkciu\" na 7500 Sk. Opatrenie je účinné od 1. januára 2005. Doterajšia mesačná poslanecká odmena je o tisíc korún nižšia. Návrh tiež nebol dopredu avizovaný a zrodil sa na samom konci rokovania v bode Rôzne.
Chudík mimoriadne odmeny zdôvodnil u Fedorka plnením \"mimoriadnych úloh\" a u Horvátha vykonávaním \"pracovných činností presahujúcich rámec pracovných činností\".
Poslanci PSK schválili tiež výsledok výberového konania a menovali do funkcie riaditeľa Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove Jána Hanza s účinnosťou od 14. decembra. Na výberovom konaní 10. decembra sa zúčastnil ešte jeden uchádzač Ľuboš Kašický. Hanzo ako pracovník odboru kultúry Úradu PSK bol od 23. júna poverený vedením DJZ. za posledné tri roky je to už piaty muž na tomto poste.
(jj)
 

Vyberte región