PSK má na rok 2005 rozpočet v objeme vyše tri miliardy 245 miliónov korún

15.12.2004 Celý región

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na rok 2005 v príjmovej a výdavkovej časti v objemoch po vyše tri miliardy 245 miliónov korún schválili 14. de...
Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na rok 2005 v príjmovej a výdavkovej časti v objemoch po vyše tri miliardy 245 miliónov korún schválili 14. decembra poslanci krajského parlamentu v Prešove. Predchádzala mu asi dvojhodinová rozsiahla diskusia k predloženému návrhu, ktorý napokon bez zmeny prijali.

Hlasovanie, v ktorom za bolo 39 poslancov, jeden bol proti a 10 sa zdržali, odzrkadlilo, že niektorí poslanci sa dožadovali znížiť bežné výdavky o 6,1 milióna korún pre kultúrne a sociálne zariadenia v pôsobnosti PSK, šetriť na prevádzke úradu PSK a poukazovali na potrebu spolufinancovania projektov zo zdrojov Európskej únie.
Podľa predkladateľky Márie Holíkovej, vedúcej odboru financií a správy majetku úradu PSK, návrh rozpočtu PSK na rok 2005 bol spracovaný v súlade s procesom prebiehajúcej fiškálnej decentralizácie a vychádzal z predpokladaného budúcoročného výberu daní, ktoré v rámci rozpočtovej decentralizácie prešli na samosprávu vyšších územných celkov (VÚC).
Poslanec Peter Molčan naznačil, že návrh rozpočtu vníma ako rámcový a v priebehu roka 2005 sa určite zmení. Argumentoval aj tým, že na zasadnutí 14. decembra poslanci schválili v poradí tretiu úpravu tohoročného rozpočtu PSK. Podľa nej sa bežné výdavky aj príjmy zvýšili o vyše šesť miliónov korún na celkovú sumu viac ako dve miliardy 897 miliónov korún. Spolu s kapitálovými výdavkami sa tak tohoročný rozpočet PSK dostal na úroveň vyše tri miliardy 172 miliónov korún.
V návrhu, ktorý poslanci schválili bola zakotvená aj sedempercentná valorizácia platov pracovníkov úradu PSK. Poslanec Ján Dobrovič v diskusii návrh kritizoval ako neprijateľný, lebo ešte ani na rok 2004 nie je v podmienkach PSK podpísaná kolektívna zmluva.
Jedným z nových zdrojov rozpočtu PSK na rok 2005 je daň z motorových vozidiel na území PSK. Poslanci k jej zavedeniu s účinnosťou od 1. januára 2005 prijali 14. decembra všeobecne záväzné nariadenie. Daň v celom rozsahu patrí VÚC. Jej výberom získa rozpočet asi 242 miliónov korún.
(jj)
 

Vyberte región