Témou blížiacej sa konferencie bude vzdelávanie mladej generácie

30.09.2010 Celý región

Hanušovce nad Topľou 30. septembra (TASR) - Hľadanie nových možností pre spoluprácu knižníc, školských zariadení či múzeí pri výchove a vzdelávaní mládeže, je hlavným cieľom konferencie, ktorá sa uskutoční v ...
Podujatia sa zúčastnia aj pracovníci ďalších kultúrnovýchovných inštitúcií z územia Zemplína, ako i zástupcovia Užhorodskej národnej univerzity z Ukrajiny a poľského Podkarpatského múzea v Krosne.
\"Do Hanušoviec sme pozvali pedagógov, pracovníkov múzeí, knižníc, planetárií a ostatných inštitúcií, pre ktorých nie je ich práca iba každodennou rutinou, ale snahou o objavovanie nových ciest a možností pre prehĺbenie vzájomnej spolupráce, \" uviedla pre TASR riaditeľka hanušovského múzea Mária Kotorová. Dodala, že spoločné aktivity jednotlivých organizácií sú o to významnejšie, že sa svojou činnosťou podieľajú aj na vzdelávaní a formovaní mladej generácie. Podľa Kotorovej slov sa výstupy zo stredajšej konferencie v podobe referátov jednotlivých prednášajúcich spracujú do ucelenej publikácie.
Okrem domácich predstaviteľov jednotlivých inštitúcií sa konferencie zúčastní aj Igor Prochnenko z Ústavu výskumu Karpát Užhorodskej národnej univerzity, ktorý bude hovoriť o sprístupnených archeologických expozíciách na Ukrajine a Jan Gancarski z Podkarpatského múzea v Krosne. \"Predstaví sa s projektom archeoparku v poľskom meste Trzcinica, \" informovala Kotorová.
Celodenná konferencia je podľa slov riaditeľky súčasťou projektu Od Nížiny po Poloniny, realizovaného cez blokový grant nórskeho finančného mechanizmu s názvom Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce. Pracovníci hanušovského múzea v rámci neho navštevujú napríklad školy v prihraničných regiónoch, kde usporadúvajú dni netradičného vyučovania spojené s výstavou a prezentáciou starých remeselných činností. V spolupráci s obcou Sedliská (okres Vranov nad Topľou) usporiadalo Vlastivedné múzeum pred niekoľkými týždňami archeofestival na hrade Čičva. Súčasťou projektového zámeru je aj vydanie publikácií o prírode, dejinách, ľudovej kultúre a osobnostiach zemplínskeho regiónu, doplnila Kotorová.
 

Vyberte región