Prešovský Fragokov je pripravený na zahraničné investície

01.01.2005 Celý región

Výrobné družstvo Fragokov so sídlom v Prešove by malo v tomto roku dosiahnuť objem výroby okolo 170 miliónov Sk. Potvrdí tak dlhoročnú svoju stabilitu. Navyš...
Výrobné družstvo Fragokov so sídlom v Prešove by malo v tomto roku dosiahnuť objem výroby okolo 170 miliónov Sk. Potvrdí tak dlhoročnú svoju stabilitu. Navyše postupne od roku 1998 získalo celý rad potrebných certifikátov v rámci ISO noriem, čím je akceptovateľným partnerom pre zahraničných investorov.

Generálny riaditeľ Fragokovu Marián Kivader konštatoval pripravenosť aj na spoluprácu s Fordom, ktorý ohlásil svoju investíciu na východnom Slovensku. \"Spĺňame všetky podmienky certifikačné aj technologické, ktoré plynule a systematicky dopĺňame, \" uviedol Kivader. V roku 1996 v čase transformácie z bývalého Východoslovenského ľudového autodružstva \"vykázali objemy výroby zhruba v 85 miliónoch, máme pre rok 2003 výsledky na úrovni 156 miliónov, takže to je nárast cca o 92 percent, v počte pracovníkov sme narástli zhruba o tých 27 percent, \" konkretizoval. Doteraz investovali 125 miliónov Sk do moderných technológií, čo im umožňuje ďalej rozširovať a skvalitňovať ponuku. Tento prístup je dôležitý aj preto, lebo 80 percent celkovej produkcie Fragokovu ide na trhy členských krajín Európskej únie.
Súčasnú podobu Fragokovu tvoria dva závody. Jeden udržiava tradíciu a je zameraný na vývoj a výrobu približne 700 tisíc originálnych hydraulických a pneumatických segmentov do áut, autobusov, traktorov. Náplňou druhého je sériová výroba z plastov. Výhodou Fragokovu je, že vlastní aj veľmi kvalitnú nástrojáreň, vrátane konštrukcie.
Fragokov sa presadil ako dodávateľ hydraulických a vzduchových prvkov na brzdové a spojkové systémy do prvovýroby traktorov Ursus, ZŤS a Zetor. Do prvovýroby traktorov Zetor dodáva ako jediný dodávateľ už viac ako 40 rokov a to vrátane vývojovej činnosti. S plastovými výrobkami v poslednom čase prerazil aj na nemecký trh. V tejto oblasti je rozpracovaných niekoľko nových projektov spolupráce s takými firmami ako Bosch a Electrolux.
Fragokov založili rozhodnutím ustanovujúcej členskej schôdze 18. júna 1996. Podľa Kivadera podoba družstva je vyhovujúca a nemienia ju zmeniť.
(jj)
 

Vyberte región