Útok na verejného činiteľa, podozrivá tisícka, obvinenie podvodníka

04.01.2005 Celý región

Útok na verejného činiteľa:\r\nVčera 3.1.2005 policajný orgán odd. skrát. vyšetrovania ÚJKP OR PZ v Humennom vzniesol obvinenie pre trestný čin útoku na verejn...
Útok na verejného činiteľa:
Včera 3.1.2005 policajný orgán odd. skrát. vyšetrovania ÚJKP OR PZ v Humennom vzniesol obvinenie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa 46-ročnému mužovi z Medzilaboriec. Obvinený uvedeného dňa o 14.00 hod. v Medzilaborciach, v mieste trvalého bydliska fyzicky napadol policajnú hliadku OO PZ v Medzilaborciach.

Policajná hliadka ho vyzvala, aby ich nasledoval na OO PZ a podal tam vysvetlenie, pretože sa dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Obvinený na výzvu nereagoval a fyzicky napadol oboch členov hliadky, pričom jednému z policajtov spôsobil ľahké zranenie s dobou liečenia a PN do 7 dní. Následne boli voči násilníkovi použité zákonné donucovacie prostriedky. K zraneniu obvineného nedošlo, bol zadržaný, umiestnený v CPZ a bol podaný návrh na jeho vzatie do väzby. Vyšetruje ÚJKP OR PZ v Humennom.

Výskyt podozrivej bankovky:
Včera v ranných hodinách oznámila na policajnú linku 158 vo Vranove nad Topľou zamestnankyňa Tatra banky a. s. pobočka Vranov nad Topľou, že uvedeného dňa o 07.45 hod. zadržala bankovku nominálnej hodnoty 1.000, - Sk, ktorá vykazuje znaky nepravosti. Bankovku spolu s tržbou za predaj tabakových výrobkov zo dňa 31.12.2004 predložila pracovníčka istej firmy vo Vranove nad Topľou. Bankovka bude zaslaná na expertízne skúmanie do skúšobne platidiel NBS v Bratislave. Vyšetrovateľ PZ začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin falšovania a pozmeňovania peňazí a cenných papierov. Vyšetruje ÚJKP OR PZ vo Vranove nad Topľou.

Podvodník už obvinený:
Včera začal policajný vyšetrovateľ v Humennom trestné stíhanie a zároveň vzniesol obvinenie pre trestný čin Podvodu 56-ročnému mužovi z Humenného. Obvinený muž v mesiaci máj 2001 v Humennom, po vzájomnej dohode s 28-ročným mužom rovnako z Humenného, uzatvoril ústnu dohodu, že odpredá svoju garsónku, ktorej bol výlučným vlastníkom. Obvinený muž po tejto ústnej dohode vzal od poškodeného 28-ročného muža sumu 130.000, - Sk v hotovosti s tým, že prepis vykoná do konca mesiaca júl 2001. Doposiaľ tak obvinený nevykonal a uvedenú garsónku odpredal na základe kúpnej zmluvy v septembri 2004 tretej osobe. Vyšetruje ÚJKP OR PZ Humenné.
 

Vyberte región