Prebudená jeseň 2010

25.10.2010 Prešov

Šarišské osvetové stredisko v Prešove v spolupráci s Obecným úradom v Jakubovej Voli zorganizovalo 10.októbra 2010 regionálnu prehliadku programov klubov dôchodcov Prebudená jeseň.
Toto podujatie sa už tradične organizuje v mesiaci októbri, v mesiaci úcty k starším.
Teší nás, že aj 20. jubilejný ročník sa niesol v znamení radosti a pekných programov. K výbornej atmosfére prispeli aj krásne priestory novootvoreného kultúrneho domu v Jakubovej Voli. Regionálna prehliadka Prebudená jeseň bola prvým kultúrnym podujatím, ktoré sa vo vynovenom kultúrnom stánku v Jakubovej Voli uskutočnilo. Podujatie prilákalo veľa divákov nielen z Jakubovej Vole, ale i z okolitých obcí a miest. Až do takej miery, že počet divákov značne prevýšil počet stoličiek v sále. Svojich seniorov prišlo podporiť aj niekoľko starostov zo zúčastnených obcí.
V programe regionálnej prehliadky sa predstavilo 10 klubov dôchodcov z okresov Prešov a Sabinov ( KD Jakubova Voľa, KD Kamenica, KD Lúčka, KD Pečovská Nová Ves, KD Malý Šariš, DC Sabinovská ul. Prešov, DC Družba Prešov, DC Jiráskova Prešov , KD Červenica pri Sabinove , KD Uzovský Šalgov ). Vystúpenia klubov dôchodcov boli plné spevu, zvykoslovných pásiem, humoru a dobrej nálady.
V závere vydareného podujatia všetci popriali tejto prehliadke mnoho zdaru do ďalšej „dvadsiatky“ a kultúrnemu domu v Jakubovej Voli veľa podobných úspešných aktivít.

Iveta Sýkorová – metodička Šarišského osvetového strediska v Prešove
 

Vyberte región