Zobuďme sa, svet trpí!

17.01.2005 Celý región

Chcete pomôcť ľudom z Južnej Ázie - zapojte sa do celoslovenskej filantropickej kampane SOS Ázia.
Tím OZ Človek v ohrození je presvedčený, že sú ľudia, ktorí sa zaoberajú aj niečím iným, ako sami sebou.

Globálna spoločenská zodpovednosť – Čo to je?
Tým, že sme svedkami utrpenia ľudí vo svete, chtiac-nechtiac sa stávame jeho súčasťou a je čím ďalej tým ťažšie sa presviedčať, že sa nás to netýka.

Individuálny čin adresnej pomoci – Ako?
Nás záujem o filantropiu a dobročinnosť pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Každý čin zbierania finančných prostriedkov dáva šancu tým, ktorí stratili všetko – dom, farmu, školu, príbuzných ...

Konať kreatívne – Akým spôsobom?
- Zorganizovať akciu na škole, vo firme a v komunitných organizáciách
- Distribuovať oznam o zbierke SOS Ázia v škole, na firemnej nástenke alebo na verejných miestach
- Premietnuť dokumentárny film o humanitárnych krízach a zmysle humanitárnej pomoci, ktorý vám dodáme
- Venovať hodinovú mzdu, stravný lístok
- Zorganizovať športový zápas, diskotéku alebo výstavu v škole
- Zbierať príspevky do pokladničiek

Váš osobný typ na individuálnu a verejnú charitatívnu akciu pošlite na cvo@changenet.sk

OZ Človek v ohrození vyhlásilo verejnú zbierku „ SOS Ázia“ , ktorej výnos bude určený na priamu pomoc obetiam prírodnej katastrofy, na likvidáciu škôd a na pomoc pri obnove postihnutých obydlí a komunitných objektov.

Zástupkyňa združenia je už na Srí Lanke, aby vytypovala najefektívnejšie možnosti využitia výnosu zbierky. Osobne bude dohliadať na realizáciu humanitárnej pomoci a informovať o nej prostredníctvom médií verejnosť.

Zbierka naďalej pokračuje:
– Číslo účtu verejnej zbierky:
266 052 0502 / 1100 „ SOS ÁZIA“
(bez variabilného symbolu)

- referenčné číslo na poštovej poukážke:
65 22 378 (adresa OZ Človek v ohrození – Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava)

– zaslaním SMS v hodnote 30 SK v sieti Orange Slovensko na krátke číslo 838

Združenie Človek v ohrození už päť rokov účinne pomáha na Balkáne, v Čečensku, v Iráne, v Afganistane a na Kube. Veríme, že pomôžeme aj juhovýchodnej Ázii.

Kontakt: Galya Terzieva
0907 13 58 97
terzieva@changenet.sk
 

Vyberte región