PU nechce ani zmenšiť počty poslucháčov ani znížiť ich kvalitu

21.01.2005 Celý región

Nezmenšiť počet poslucháčov Prešovskej univerzity (PU) v Prešove a neznížiť kvalitu prijímaných uchádzačov o štúdium sú dva základné ciele prijímacieho konan...
Nezmenšiť počet poslucháčov Prešovskej univerzity (PU) v Prešove a neznížiť kvalitu prijímaných uchádzačov o štúdium sú dva základné ciele prijímacieho konania v tomto akademickom roku. Konštatoval to na stretnutí s novinármi 20. januára rektor PU František Mihina.

V akademickom roku 2004/5 prekročil počet poslucháčov PU vo všetkých formách štúdia po prvýkrát hranicu 10 tisíc osôb. \"Základným cieľom je naplniť potrebný počet študentov, pretože univerzita bez študentov nie je v pravom slova zmysle sebestačnou vysokou školou, \" konkretizoval Mihina.
Termín prijímania prihlášok je tohto roku na všetkých ôsmich fakultách PU posunutý o mesiac neskôr v porovnaní s minulým obdobím. Uzávierka je do 31. marca. Samotné prijímacie pohovory by mali byť v druhej polovici júna. Prorektorka PU Zuzana Stanislavová v tejto súvislosti doplnila, že novinkou v ponuke učiteľských študijných programov je medzifakultné štúdium. Realizuje sa na základe dohôd medzi fakultami.
V zmysle zákona o vysokých školách bude PU v prvom rade prijímať študentov do bakalárskej formy denného štúdia. Do magisterskej formy štúdia prijme uchádzačov na odbory andragogika a sociálna práca (len denné), sociálna pedagogika a technická výchova (len externé) a katolícka, respektíve pravoslávna teológia.
Stanislavová upozornila, že všetky aktuálne otázky v príprave prijímacích pohovorov sú na internetovej stránke PU na adrese www.unipo.sk. Tam sú aj presné informácie o tom, ktoré študijné odbory sú akreditované.
Prorektorka kritizovala publikáciu Pred štartom na vysokú školu a dodala, že manažment PU sa od nej dištancuje, pretože sú v nej neaktuálne informácie.
(jj)
 

Vyberte región