V Prešove začnú odovzdávať 36 nájomných bytov

24.01.2005 Celý región

Úspešný priebeh kolaudácie 36 nájomných bytov na uliciach Sabinovskej a Majakovského v Prešove v závere tretieho januárového týždňa otvoril priestor pre podp...
Úspešný priebeh kolaudácie 36 nájomných bytov na uliciach Sabinovskej a Majakovského v Prešove v závere tretieho januárového týždňa otvoril priestor pre podpisovanie zmlúv s ich budúcimi užívateľmi. Ich výber spomedzi 76 žiadateľov sa uskutočnil 5. januára verejným žrebovaním za účasti notára.

Podľa Anny Hrustičovej, vedúcej odboru sociálneho, bytového a zdravotníctva Mestského úradu v Prešove, sa vôbec prvé verejné žrebovanie stretlo s pozitívnymi ohlasmi. \"Akonáhle budú odovzdané byty, pripravujeme súhlasy primátora mesta a vyzveme budúcich nájomníkov, aby uzatvorili nájomnú zmluvu, \" konštatovala. Predpokladá, že sa tak môže stať už v týždni od 24. januára. Ďalším predpokladom, že sa tak stane je fakt, že mesto ukončilo verejnú súťaž na výber správcu nového bytového fondu.
Dovedna 36 nájomných bytov, z toho jeden bezbariérový, je súčasťou celkovej investície mesta v spomínanej lokalite, ktorej výsledkom má byť postavenie 190 nájomných bytov. S výstavbou sa začalo v septembri 2002 s celkovým rozpočtovým nákladom vyše 207 miliónov Sk. Celkový zámer sa zrejme tak skoro nepodarí naplniť, pretože mestu chýbajú financie. Po 36 bytoch má byť do konca apríla skončená výstavba už len ďalších 18 bytov.
Zavedením verejného žrebovania skončila v meste Prešov éra poradovníkov na nájomné byty a vzniklo úplne transparentné obsadzovanie bytov. Zakotvilo ho mestským parlamentom v roku 2004 prijaté všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Prešov o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov mesta a dotácie štátu. Žiadatelia podľa VZN museli spå ňať viaceré kritériá. Napr. mesačný príjem rodiny nesmie presiahnuť dvojnásobok životného minima a jeden zo žiadateľov je samostatne zárobkovo činná osoba. Nájomné zmluvy sú podľa VZN na tri roky s možnosťou opakovaného predå ženia na jeden rok, maximálne dva krát.
(jj)
 

Vyberte región