Daňové priznania k dani z nehnuteľností treba podať do konca januára

11.01.2011 Celý región

Bratislava 11. januára (TASR) - Daňové priznania k dani z nehnuteľností je potrebné podať do konca januára tohto roka. Táto zákonná povinnosť sa týka ľudí, ktorí v priebehu minulého roka nadobudli novú nehnuteľnosť ...
\"Daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane - obec, mesto. V prípade slovenskej metropoly bratislavskej samospráve, \" konštatoval hovorca bratislavského primátora Ľubomír Andrassy. Dodal, že oddelenie miestnych daní a poplatkov magistrátu hlavného mesta je na Blagoevovej ulici v Petržalke.

Niektorí občania môžu získať aj 50-% úľavu na dani. \"Znížiť výšku dane z nehnuteľností je možné napríklad pri občanoch starších ako 70 rokov či daňovníkoch, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP. Ak si Bratislavčan, ktorému vznikol nárok na zníženie dane, svoje právo ešte neuplatnil, môže tak urobiť najneskôr do konca januára, \" vysvetlil Andrassy.

Upozornil, že na tento rok sa výška dane z nehnuteľností nemení. Uhrádza sa až po doručení platobného výmeru, ktorý mesto zašle daňovníkovi najneskôr do konca mája. \"V prípade, že daňovník nedodrží lehoty na podanie daňového priznania alebo nezaplatí vypočítanú miestnu daň, samospráva si uplatní sankciu, ktorá môžu byť stanovená minimálne na úroveň 6,60 eura alebo až do výšky 3319 eur, \" dodal.

V Bratislave je evidovaných viac ako 190.000 osôb, ktoré sú každoročne povinné platiť daň z nehnuteľností. Hlavné mesto tak získa v tomto roku na výkon samosprávnych funkcií z tejto dane približne 42 miliónov eur, z toho 33 miliónov eur je od právnických osôb a 9 miliónov eur od fyzických osôb.
 

Vyberte región