V Raslaviciach vybudujú ČOV a kanalizáciu za 3,07 milióna eur

17.01.2011 Bardejov

Bratislava 17. januára (TASR) - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) a kanalizáciu v obci Raslavice v okrese Bardejov vybuduje za 3, 07 milióna eur bez DPH združenie spoločností Remopel, s. r. o. , Eko SVIP, s. r. o. a ARPROG, ...
Predmetom zákazky je zhotovenie ČOV vrátane dodávky technológie a zhotovenia splaškovej kanalizácie s tromi hlavnými zberačmi a stokami priradenými k týmto zberačom, ktoré budú vedené v zelených pásoch, miestnych cestách a cestných priekopách. Súčasťou predmetu zákazky je uvedenie terénu, cestných priekop a miestnych komunikácií do pôvodného stavu.
Zmluvu o dielo uzatvorila obec s víťazom tendra 30. decembra 2010, pričom verejný obstarávateľ evidoval dve predložené ponuky uchádzačov. Stavebné dielo sa má ukončiť do 16 mesiacov od uzatvorenia zmluvy s dodávateľom a bude spolufinancované z Kohézneho fondu.
 

Vyberte región