Investičnou prioritou KR HaZZ sú rekonštrukcie hasičských staníc

05.02.2011 Prešov

Prešov 5. februára (TASR) – Prioritou Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove v oblasti investícií v roku 2011 je realizácia projektov rekonštrukcií hasičských staníc (HS) na území ...
V pôsobnosti krajského riaditeľstva je v súčasnosti 23 HS, z ktorých 17 je potrebné prestavať v priebehu nasledujúcich rokov. HS v Spišskej Starej Vsi a Snine sú už dokončené a momentálne sa čaká na kolaudačné rozhodnutie. V niektorých ďalších sa už rekonštrukcia začala a ostané projekty sú v štádiu pred realizáciou. V tomto roku by chceli hasiči dotiahnuť do konca aj legislatívne procesy v súvislosti s projektom prestavby HS vo Vranove nad Topľou a Humennom, kde sú problémy s majetkovoprávnym vyrovnaním.
Prešovské KR HaZZ pracuje podľa Goliáša na programe čerpania zdrojov z Európskej únie zhruba štyri roky a patrí medzi tie, ktoré majú najviac rozbehnutých projektov a začatých rekonštrukcií HS. Zdôraznil, že v rámci celého HaZZ bolo v minulom roku schválených 44 projektov s tým, že pre KR HaZZ v Prešove to bolo 11 žiadostí.
Celková hodnota 11 projektov schválených v roku 2010 predstavovala 6.996.792 eur. Tieto peniaze sú určené vyslovene na rekonštrukciu hasičských staníc, spresnil krajský riaditeľ. Okrem prác, ktoré majú zabezpečiť rozšírenie priestorov, zníženie energetickej náročnosti, zámery počítajú aj so zabezpečím vnútorného vybavenia a modernizáciou komunikačných a informačných technológií.
Prešovský krajský riaditeľ dodal, že rekonštrukčné zásahy nie je potrebné robiť v štyroch HS, nakoľko sídlia v nových, prípadne vyhovujúcich objektoch. Ide o HS v Beharovciach a Mengusovciach, ktorých jednotky sú schopné okamžite zasahovať v tuneloch Branisko a Bôrik, pričom tieto sú umiestnené v priestoroch Národnej diaľničnej spoločnosti. Okrem nich prestavbu nepotrebuje HS v Poprade a od 1. februára je do siete zaradená aj nová HS v Starom Smokovci.
 

Vyberte región