Mechanizovanej brigáde generála Rudolfa Viesta velí Ján Salaganič

04.02.2005 Celý región

Mechanizovaná brigáda (mb) generála Rudolfa Viesta v Prešove má nového veliteľa v osobe Jána Salaganiča. Slávnostný ceremoniál sa pri príležitosti odovzdania...
Mechanizovaná brigáda (mb) generála Rudolfa Viesta v Prešove má nového veliteľa v osobe Jána Salaganiča. Slávnostný ceremoniál sa pri príležitosti odovzdania velenia uskutočnil 1. februára v priestoroch Sokolovských kasárni v Prešove za účasti veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl (PS OS) SR Milana Maxima.

Prítomní boli aj predstavitelia verejnej správy Prešovského kraja, okresu a mesta Prešov a veliteľ partnerskej vojenskej jednotky 21. horskej brigády z poľského mesta Rzeszow Miroslaw Rozmus.
Po prečítaní personálneho rozkazu veliteľa PS OS SR, príhovoroch odovzdávajúceho, preberajúceho veliteľa a hostí svojho nového veliteľa pozdravili slávnostným pochodom príslušníci vybraných celkov z podriadených útvarov mb.
Odchádzajúci veliteľ mb Miroslav Kováč na post zástupcu veliteľa PS OS do Trenčína konštatoval, že sa mu v Prešove dva roky velilo dobre, \"rád by som tu zostal, ale služobné povinnosti volajú na iné funkcie\". Ocenil, že sprofesionalizovali brigádu na vyše 75 percent. Naznačil tiež, že reorganizácia mb bude pokračovať aj v tomto roku. \"Nemôžem povedať, žeby brigáda bola v zlom stave, ale nemôžem povedať, že je vo výbornom stave, \" dodal.
Podľa veliteľa PS OS Maxima je Kováčov postup súčasťou prirodzeného procesu v kariére každého vojaka. Naznačil, že Kováč mohol byť v doterajšej funkcii ešte rok. Zmenu si vynútil odchod vysokých dôstojníkov a generálov do zálohy z veliteľstva PS.
Podobnú zmenu zažíva aj štáb mb a nový veliteľ Salaganič konštatoval, že ho mrzí odchod veľkej časti štábu hlavných funkcionárov z tejto brigády v rámci reorganizácie. Očakáva preto veľmi úpornú prácu, aby mohli splniť tie ciele a úlohy výcvikového roku, ktoré sú na mb kladené z veliteľstva PS OS. V prvom rade sa chce oboznámiť s podmienkami v útvaroch brigády počas výcviku i v mierovom živote.
Salaganič (nar. 1958) je plukovník generálneho štábu a do svojho vymenovania za veliteľa mb bol od roku 2004 veliteľom mnohonárodnej brigády dislokovanej v Topoľčanoch. Pred tým osem rokov pôsobil na generálnom štábe Armády SR a neskôr Veliteľstva PS OS SR v Trenčíne v rôznych veliteľských funkciách. V rokoch 2001 a 2002 absolvoval Akadémiu obrany ozbrojených síl Francúzska - CID.
(jj)
 

Vyberte región