50. rokov od založenia Podduklianskej knižnice

29.05.2003 Celý región

Svidník - Podduklianska knižnica si tohoto roku pripomenie 50. rokov svojho založenia. Pri tejto príležitosti majú v knižnici pripravených viacero kultúrnych...
Svidník - Podduklianska knižnica si tohoto roku pripomenie 50. rokov svojho založenia. Pri tejto príležitosti majú v knižnici pripravených viacero kultúrnych podujatí. Pri príležitosti týchto osláv sa v priestoroch knižnice uskutoční celoslovenský seminár pod názvom Ukrajiniká - Rusiniká v Slovenskej národnej bibliografii.

Počas seminára sa uskutočnia prednášky na rôznorodé témy, napr. A. Duchnovič a knihovníctvo na severovýchodnom Slovensku, Podiel regionálnych knižníc na modelovaní obrazu regiónu a iné. Počas prednášky vystúpi taktiež riaditeľ SNM - Múzea ukrajinsko - rusínskej kultúry vo Svidníku Miron Sopoliga, ktorý predstaví spomínané múzeum. Vedenie knižnice sa rozhodlo pri príležitosti tohto okrúhleho jubilea vydať brožúrku, ktorá zmonitoruje začiatky fungovania knižnice a taktiež súčasnosť.
 

Vyberte región