V prešovskej mestskej doprave platí nová tarifa

04.02.2005 Celý región

Zavedenie jednorazových časových lístkov za 10 Sk, 14 Sk a 20 Sk na jednu cestu na území mesta Prešov je obsahom novej časovo-pásmovej tarify v tunajšej mest...
Zavedenie jednorazových časových lístkov za 10 Sk, 14 Sk a 20 Sk na jednu cestu na území mesta Prešov je obsahom novej časovo-pásmovej tarify v tunajšej mestskej verejnej doprave (MVD). Platí od 1. februára. Za tieto lístky môžu cestujúci sa viesť v autobusoch alebo trolejbusoch MVD 10, 30 alebo 60 minút, a to aj s prestupom.

Podľa riaditeľa Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP), a. s. , Petra Janusa sa rozhodli urobiť toto opatrenie, aby objektivizovali ceny cestovného a postupne sa pripravovali na spustenie integrovaného dopravného systému.
DPMP poskytuje služby MVD nielen na území Prešova, ale aj v priľahlých ôsmich obciach a v meste Veľký Šariš. Tie tvoria druhé tarifné pásmo. V ňom jednorazový lístok na 10 minút od 1. februára neexistuje, na 30 minút stojí 16 Sk a na 60 minút je v cene 22 Sk. Počas víkendu a v dni sviatkov je doba platnosti 30 a 60-minútových jednorazových lístkov v oboch tarifných pásmach predå žená na 45 a 90 minút.
Všetky maximálne ceny schválil Prešovský samosprávny kraj.
Nezmenila sa cena predplatných časových cestovných lístkov, a to mesačných, štvrťročných a ročných.
Polovičné zľavy z ceny jednorazových cestovných lístkov pre žiakov, študentov a dôchodcov zostali zachované.
DPMP, ktorý je stopercentnou dcérskou akciovou spoločnosťou mesta Prešov, zaviedol od stredy 1. septembra 2004 systém označovania jednorazových cestovných lístkov prístrojom s elektronickým vytlačením dátumu a času, čísla vozidla a čísla zastávky. Lístok za 10 Sk po označení odvtedy do 1. februára platil 30 minút. Na linkách mimo Prešov 12-korunový lístok od označenia platil 40 minút. Prístroje nahradili dierkovače lístkov, ktoré v prešovskej MVD fungovali od 70. rokov minulého storočia.
(jj)
 

Vyberte región