Vyšiel Slovník šarišských nárečí od Ferdinanda Buffu

05.02.2005 Celý región

Pod názvom Slovník šarišských nárečí vyšlo v závere roku 2004 dielo, ktoré skompletizovalo obraz o šarišských nárečiach v tvorbe jazykovedca Ferdinanda Buffu...
Pod názvom Slovník šarišských nárečí vyšlo v závere roku 2004 dielo, ktoré skompletizovalo obraz o šarišských nárečiach v tvorbe jazykovedca Ferdinanda Buffu. Prezentácia tejto 350-stranovej publikácie, obsahujúcej vyše 15 tisíc slov sa konala 3. februára v Prešove.

Kniha vyšla v 100-kusovom náklade v prešovskom vydavateľstve Náuka - Gustáv Moško bez akejkoľvek podpory, len na vlastné náklady autora a vydavateľa. Predáva sa zatiaľ iba na dvoch miestach v Prešove.
Moško na prezentácii uviedol, že slovník je Buffovým dielom \"po takmer 50-ročnej príprave\". Buffa sa narodil v roku 1926 v Dlhej Lúke pri Bardejove a celé svoje tvorivé obdobie strávil ako pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Tam sa podľa Moška mal možnosť zoznámiť so slovami najmä zo šarišskej oblasti, ale aj z iných oblastí Slovenska. \"Tento slovník je venovaný nárečiu, z ktorého on pochádza, \" dodal.
Jazykovedec a dialektológ Ladislav Bartko pri tejto príležitosti uviedol, že vďaka Buffovmu dielu sú šarišské nárečia najlepšie spracované v celej slovenskej dialektológii. Buffa totiž v roku 1995 vydal monografiu Šarišské nárečia. Aj svoju diplomovú prácu ako absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave tesne po druhej svetovej vojne venoval problematike dialektu v rodnej obci. V roku 1953 mu na rovnakú tému vyšla prvá jeho samostatná vedecká práca. Moško priznal, že práve k jej 50. výročiu chcel vydať predmetný slovník, no nepodarilo sa mu to.
Skomplikovalo to okrem iného aj to, že Buffa napísal slovník klasicky, teda na písacom stroji. Musel sa prepísať do elektronickej podoby, čo mimochodom sám Buffa zaplatil. Vzniklo však veľa chýb a text musel prejsť napokon šiestimi korektúrami, kým definitívne získal knižnú podobu. Problémy spôsobovalo aj to, že napríklad šariština nepozná ani v písanej podobe ypsilon a všetky mäkké slabiky sa na rozdiel od slovenčiny zvýrazňujú mäkčeňom. Znamená to, že slovenské nič je po šarišsky ňič, či nikdy je ňigdy.
Slová sú v slovníku zoradené podľa abecedy, pri každom je označený pôvod slova, z ktorej časti Šariša pochádza, je uvedený význam slova a minimálne jedno jeho využitie v slovnom spojení. Kniha obsahuje aj zaujímavosti o šarišských slovách a súpis Buffovej bibliografie. Ten sa významnou mierou venoval tiež slovensko-poľským jazykovým vzťahom.
(jj)
 

Vyberte región