Za zhliadnutie zvukových filmov diváci po prvý raz platili v roku 1923

12.03.2011 Celý región

Bratislava/New York 11. marca (TASR) - Vynálezca a objaviteľ v oblasti rádiotechniky Lee de Forest premietal v americkom New Yorku 15. apríla 1923 po prvý raz krátke zvukové filmy platiacemu publiku. Boli to snímky The Gavotte s tanečným párom a The Serenade so štyrmi hudobníkmi a egyptským tanečníkom.

V tom čase sa okrem de Foresta pokúšalo zaznamenať obraz aj zvuk na jednom filmovom páse viacero vynálezcov. Lee de Forestovi sa podarilo vymyslieť, ako pripojiť tzv. zvukovú stopu na filmový pás.

Pri zápise obrazu na filmový pás spojil mikrofón so svetelným zariadením, ktoré transformovalo zvuk na svetelné kmity a tieto sa zaznamenávali ako čierna čiara rôznej šírky na filmový pás. Tak vznikla zvuková stopa.

Vynález odkúpila ešte v roku 1923 spoločnosť Bell Telephones, ktorá patrila k veľkému koncernu Western Electric.

Ozvučenie filmu vítalo predovšetkým publikum. Herci v ňom cítili isté ohrozenie a zvukovému filmu predpovedali krátku budúcnosť. Skutočnosť bola však iná - zvuk z filmu už nezmizol.

Lee de Forest, ktorý sa narodil 26. augusta 1873, pracoval celý život v oblasti záznamu a prenosu zvuku a obrazu, kde získal 180 patentov. Je vynálezcom triódy Audion, ktorá sa stala základnou súčiastkou rozhlasových prijímačov a odštartovala nebývalý rozmach elektroniky.

Ako veľký ctiteľ opery sa usiloval o sprostredkovanie umeleckých zážitkov obecenstvu prenosom zvuku. Už v roku 1915 zostrojil prvý hudobný nástroj Audion Piano na princípe vákuovej elektrónky. V roku 1959 dostal Oscara za prínos k ozvučovaniu filmov.

Rivalita a nezdravé ambície posunuli Lee de Foresta často za akceptovateľné hranice etiky. Svedčia o tom viaceré súdne spory, v ktorých sa ocitol. Aj keď z nich často vyšiel ako víťaz, pred verejnosťou strácal kredit vynálezcu a odmietala ho aj technická komunita.

Počas svojho rušného života sa stihol štyrikrát oženiť. Zomrel v Hollywoode v roku 1961 a odpočíva na cintoríne v Los Angeles.

zdroje: www.leedeforest.org, www.invent.org


 

Vyberte región