Viac ako polovica Slovákov do kina vôbec nechodí

13.03.2011 Celý región

Bratislava 13. marca (TASR) - Približne desatina populácie na Slovensku pravidelne navštevuje kino a asi 30 percent ľudí zavíta do kina príležitostne alebo menej často. Vyplýva to z medzinárodného porovnávacieho výskumu na tému Voľný čas a šport, ktorý sa v roku 2008 realizoval na Slovensku na reprezentatívnej vzorke 1138 respondentov.

Medzinárodný porovnávací výskum ISSP (International Social Survey Programme) zachytával intenzitu vybraných voľnočasových aktivít, napr. pozerania televízie, DVD, čítania kníh, návštevy kultúrnych podujatí, venovania sa fyzickým aktivitám, internetu, chodenia po nákupoch pre radosť a rozptýlenie, ale aj intenzitu návštevy kín.

\"Výnimočnosť výskumu je v tom, že za posledných 20 rokov nemáme dostupné žiadne relevantné údaje v tejto oblasti,\" uviedol pre TASR odborný pracovník Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave Milan Zeman. Výskum ukázal, že spomedzi všetkých kategórií voľnočasových aktivít ľudia najviac času venujú pozeraniu televízie, DVD a videa.

Niekoľkokrát týždenne alebo niekoľkokrát mesačne navštevuje kino 9,6 percenta respondentov a niekoľkokrát ročne alebo menej často navštevuje kino 35 percent respondentov. Celkom 54 percent opýtaných uviedlo, že nenavštevujú kino vôbec.

\"Pohľady cez základné sociálne demografické znaky, ako je pohlavie, vek, vzdelanie a veľkosť sídla, ukazujú, že k pravidelným návštevníkom patria výrazne nadpriemerne ľudia vo veku 18-24 rokov, čiastočne vo veku 25-34 rokov a vo vyšších vekových ročníkoch zaznamenáva návštevnosť kín výrazný pokles,\" spresnil Zeman.

K pravidelným návštevníkom kín patria respondenti s vysokoškolským vzdelaním a mierne nadpriemerne aj ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou. Ukazovateľ veľkosť sídla hovorí o tom, že k pravidelným návštevníkom patria najmä ľudia bývajúci vo väčších sídlach, nad 50.000 obyvateľov, čo je podľa Zemana podmienené najmä infraštruktúrou a dostupnosťou tohto typu prežívania voľného času.

Zeman však upozorňuje, že ide len o základné triedenie. \"Nesmieme podliehať zjednodušenému klišé, že do kín chodia len mladí ľudia a starší ich nenavštevujú. Aj keď je pravdou, že z kvantitatívneho hľadiska je miera návštevnosti v kategóriách starších ľudí nižšia, bolo by nezodpovedné napríklad zovšeobecňovať, že ľudia nad 35 rokov nenavštevujú kino,\" ozrejmil Zeman.

V tomto veku sa navyše začína aj kvalitatívna rozmanitosť a ľudia s vyšším vzdelaním vyhľadávajú náročnejšie tituly, skôr sa stávajú návštevníkmi filmových klubov. \"Práve vo vyšších vekových ročníkoch sa nájdu fajnšmekri, ktorí idú do kina len na náročnejšie tituly,\" zhodnotil.

Z hľadiska porovnávania s ostatnými krajinami nielen Európy, ale aj sveta patria Slováci k priemeru. Zatiaľ čo na Slovensku patrí k pravidelným návštevníkom kina približne 10 percent respondentov, v Maďarsku chodí pravidelne do kina osem percent, v Českej republike 12 percent, v Poľsku takmer desať percent respondentov.

\"V rámci stredoeurópskeho priestoru sa Slovensko počtom pravidelných návštevníkov kín nevymyká priemeru. Zo susedných krajín je miera návštevnosti vyššia len v Rakúsku, kde je okolo 15 percent. Všade navštevuje kino približne desatina populácie,\" poznamenal Zeman.

Výnimku podľa neho tvoria severské krajiny. Napríklad vo Švédsku pravidelne navštevujú kino len necelé tri percentá populácie, v Nórsko je to päť percent a Fínsku dve percentá. \"Tu je zasa zaujímavý údaj, že pokiaľ u nás nechodí do kina 54 percent populácie, v ich prípade nikdy nechodí do kina len 21 až 22 percent respondentov. Výrazný vysoko nadpriemerný percentuálny podiel majú naopak v občasnej návštevnosti kina, v kategórii niekoľkokrát za rok,\" zhodnotil odborník.

Zeman sa domnieva, že tento fakt podmieňuje technická úroveň vybavenia domácností a vďaka veľkej vzdialenosti sídiel aj sťažená dostupnosť kín. Analýza príčin by si však podľa jeho slov vyžadovala kvalitatívny výskum. V Spojených štátoch navštevuje pravidelne kino 13,5 percenta populácie, v Argentíne 13 percent, v Austrálii osem percent, v Rusku deväť percent a v Japonsku päť percent.


 

Vyberte región