Dlhý deň s Táliou 10. marec 2011

18.03.2011 Prešov

Regionálna súťažná prehliadka divadelných súborov

Jeden z prvých jarných dní - 10. marec – patril na malej scéne DJZ v Prešove regionálnej súťažnej prehliadke amatérskych divadelných súborov, ktorá je verejnosti známa pod názvom Dni s Táliou. Jej organizátorom bolo DJZ - Šarišské osvetové stredisko v Prešove, ktoré pripravilo pre malých i väčších divadelníkov z prešovského regiónu deň plný divadelných radostí. Javisko malej scény Divadla J. Záborského sa stalo domovom 9 detských divadelných súborov. Svoje okamihy slávy tu zažili 4 amatérske divadelne súbory pracujúce v Prešovskom okrese. V doobedňajších hodinách sa prešovskej verejnosti predstavili detské divadelné súbory, ktorých vystúpenia sledovala odborná porota v zložení Ľubica Bekéniová, Mária Kuderjavá a Alžbeta Verešpejová. Prácu amatérskych divadelných súborov hodnotila porota, ktorej predsedom bola Ľubica Bekéniová, jej partnermi pri rozhodovaní boli Katka Pirohová a Alžbeta Verešpejová.
Regionálnu súťažnú prehliadku otvorili detské divadelné súbory, ktoré pracujú pri prešovských materských školách. Ako prvé sa predstavili deti z DDS Dramadielko pri MŠ Bernolákova19 v Prešove, ktoré zahrali hru Skúšky čertíka Bertíka autorky G. Futovej v réžii Oľgy Balážovej. Ich malí kamaráti z DDS Antonáčik pri MŠ A. Prídavku v Prešove vystúpili s hrou Chorá modrá starenka, ktorú režírovala Jana Galeštoková. Nováčik súťažnej prehliadky DDS DRD zo ZŠ vo Veľkom Šariši sa predstavil hrou Naša rozprávka o drzej repe v réžii Kataríny Miženkovej. Deti z literárno dramatického odboru pri ZUŠ v Širokom naštudovali v tomto roku dve divadelné predstavenia, ktoré zahrali prešovským divákom. Mladší herci sa predstavili v hre Strigodivadlo a starší v hre Duchovia. Autorkou a režisérkou oboch predstavení bola Lucia Bavolárová. Svoju premiéru na „doskách ktoré znamenajú svet“ mal v tomto roku aj DDS pri ZŠ s MŠ v Terni, ktorý vystúpil s hrou Ako čertík Babráčik skočil dobru na háčik, ktorej režisérkou bola M. Tutokyová. DDS Ľubo pri ZŠ v Ľuboticiach v réžii Martiny Baňasovej naštudoval inscenáciu Večný príbeh. Klasickú rozprávku P. Dobšinského premenil do divadelnej podoby DDS II. pri ZUŠ J. Pöschla v Prešove v réžii Irenky Kasalovej. Záver prvej časti súťažnej prehliadky patril DDS, ktorý pracuje pri ZŠ Československej armády v Prešove a ich hre Rozprávke o červenej čiapočke, ktorú deti pripravili pod vedením Tatiany Trudičovej.

Poobedňajšie hodiny patrili študentským amatérskym divadelným súborom. DS PADAK, ktorý pracuje pri PgF PU v Prešove sa predstavil v autorskej hre Kadiš v réžii Adely Mitrovej. ZUŠ M. Moyzesa reprezentoval v tomto roku DS MAM, ktorý naštudoval v réžii Márie Kuderjavej a Adely Mitrovej inscenáciu P. Nádasa Protokol. Nováčik prehliadky DS Sarks z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove sa predstavil v upravenej hre I. Stodolu Čaj u pána primátora v réžii Lucie Sekáčovej. Záverečné vystúpenie patrilo DS pri SZUŠ Dama, ktorý naštudoval v réžii Silvestra Matulu hru M.H. Eliasa Vaša Grace Poolová.

A aké bolo záverečné rozhodnutie odborných porôt? Najúspešnejším detským divadelným súborom, ktorý získal prvé miesto a postup na krajskú súťaž Rozprávkový Stropkov do Stropkova sa stal DDS II. pri ZUŠ J. Pöschla v Prešove. Druhé miesto obsadil DDS Dramadielko pri MŠ Bernolákova 19 v Prešove a na treťom mieste sa umiestnil DDS DRD z Veľkého Šariša. DDS Ľubo získal diplom za invenčné stvárnenie spirituálnej témy. Lucia Bavolárová bola ocenená za autorské divadlo. Diplom za herecký výkon si odniesli Rostik Lúčik /DDS Dramadielko/ a Zuzana Lehodská /DDS DRD/.
Na malej krajskej scénickej žatve v Levoči nás budú na základe svojho prvenstva reprezentovať DS PADAK a DS MAM. Druhé miesto si z prehliadky odniesol DS pri SZUŠ Dama a 3. miesto patrilo DS Sarks.
Všetkým zúčastneným divadelným súborom blahoželáme a víťazom prajeme úspešné vystúpenia na krajských súťažiach.
Poprajme im veľa úspechov v ďalšej reprezentácii nášho regiónu.
 
PhDr. Dagmar Rusnáková - metodička ŠOS
 

Vyberte región