Kostol sv. Jakuba v Levoči rekonštruujú už od roku 1992

04.04.2011 Levoča

Levoča 4. apríla (TASR) – Kostol sv. Jakuba v Levoči postupne rekonštruujú už od roku 1992, práce na jeho obnove sa však ešte zďaleka neskončili. V súčasnosti sa pracuje na rekonštrukcii celej východnej časti, konkrétne exteriéru a interiéru svätyne.
„Rekonštrukciu celého kostola môžeme rozdeliť do dvoch etáp, jedna sa týka interiéru, druhá exteriéru. Samotný interiér sa začal reštaurovať už skôr, od roku 1992 sa kompletne zreštauroval oltár sv. Mikuláša, nasledoval oltár Petra a Pavla, ďalej sa reštaurovali severná a južná predsieň, vstupy do kostola, následne veľký organ a ďalej sa reštaurovali kaplnky,“ priblížil priebeh obnovy kostola riaditeľ Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči Ivan Tkáč.
Konkrétne boli zrekonštruované kaplnka Narodenia, kde sa nachádza oltár majstra Pavla z Levoče aj so známou Madonou a kaplnka, kde je oltár sv. Alžbety a kde sa vykonávajú krsty. Okrem toho sa zreštauroval aj malý organ, oltár Panny Márie Snežnej a okolo roku 1994 aj kazateľnica.
„Zhruba od roku 1996 sa začalo s rekonštrukciou a obnovou exteriéru, ktorá prebieha nepretržite až do dnešných dní,“ doplnil Tkáč. Ako prvý bol zrekonštruovaný vstupný portál zo západnej strany spolu s gotickým oknom na veži kostola. „Ďalej sa postupovalo južným a severným nárožím s balustrádou, na rad prišla vrchná časť veže, dalo sa do poriadku okno na kaplnke a pokračovalo sa na severnej strane kostola, samotný vstup do kostola, tzv. Henckelova knižnica a v minulom roku sa dokončila sakristia,“ dodal Tkáč.
V súčasnosti práce na obnove kostola pokračujú, do konca roka by malo byť odstránené lešenie zo svätyne. „Ukončí sa maximálne množstvo prác, celkový výsledok je závislý od viacerých faktorov,“ uviedol Tkáč. Keď sa skončí rekonštrukcia svätyne, bude sa pokračovať v obnove južnej strany kostola a spodnej časti veže. „Južný vstup je dosť figurálne zdobený, má bohatú architektúru a v rámci spodnej časti veže bude potrebné realizovať kompletnú výmenu kamenných prvkov, je to náročné hlavne na financie,“ objasnil Tkáč.
Za posledné roky sa práce na kostole podľa neho dosť pohli a dôležité je to, že neboli prerušené a zachováva sa kontinuita prác. „Rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky je veľmi náročná, je tu dielo Majstra Pavla, je tu najvyšší gotický oltár, každoročne ho navštívi množstvo turistov, sme pod ich drobnohľadom,“ zdôraznil Tkáč.
Kostol sv. Jakuba v Levoči je špecifický tým, že jeho vnútro je pod správou cirkvi a budova samotná patrí mestu, ktoré sa snaží každý rok zohnať prostriedky na opravu tejto pamiatky. „Minulý rok sa nám podarilo získať 890.000 eur na rekonštrukciu oltára Majstra Pavla, mesto sa spolupodieľa piatimi percentami, zvyšok je z Ministerstva kultúry SR,“ uviedol primátor Levoče Miroslav Vilkovský. Za posledné štyri roky už bolo do obnovy kostola investovaných zhruba 1,37 milióna eur, z toho 824.000 eur šlo na opravu interiéru. Prevažná väčšina prostriedkov šla z Ministerstva kultúry SR a Ministerstva financií SR.
V súčasnosti sa mesto snaží získať dva milióny eur na obnovu južnej časti kostola. Z veľkej časti by sa tak podľa primátora dokončil exteriér kostola. „Máme rozpracované veci s tým, že finančné prostriedky, ktoré sa zvýšili v jednotlivých regionálnych operačných programoch prostredníctvom ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, by sa dali použiť na samotnú rekonštrukciu exteriérového plášťa,“ dodal Vilkovský. Na jeseň tohto roku by už mala samospráva vedieť, či bude v žiadosti o finančné prostriedky úspešná. „Mám prísľub ministra kultúry pána Krajcera, že oprava kostola sa urýchli,“ uzavrel primátor.
 

Vyberte región