Navštívte Galériu Dezidera Milyho vo Svidníku

30.05.2003 Celý región

Svidník - Galéria Dezidera Millyho je treťou expozíciou Múzea ukrajinsko - rusínskej kultúry vo Svidníku. Bola sprístupnená v r. 1983. Nachádza sa v impozant...
Svidník - Galéria Dezidera Millyho je treťou expozíciou Múzea ukrajinsko - rusínskej kultúry vo Svidníku. Bola sprístupnená v r. 1983. Nachádza sa v impozantnej budove, v bývalom barokovom kaštieli z 18. stor. Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Rusínov - Ukrajincov od 16. stor. po súčasnosť. Dominantou expozície je vzácny súbor ikôn, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie zbierkové predmety SNM - Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku.

Expozícia pozostáva z exponátov chrono- logicky prezentujúcich vývoj ikonopisného umenia 16. -18. storočia. Okrem toho v expozícii sú prezentované diela predstaviteľov staršej a mladšej generácie: I. Kulec, P. Hromnyckyj, E. Bissová, O. Dubay, Š. Hapák, M. Rogovský, I. Šafranko, J. Kresila, A. Gaj, M. Čabala, M. Feďkovič, P. Michalič, P. Kolisnyk a iní.

Zakladateľmi súčasnej zakarpatskej maliarskej školy boli Adalbert Erdélyi a Jozef Bokšaj. Svojou ranou tvorbou sú s ňou nerozlučne spätí aj viacerí výtvarníci na Slovensku, ktorí u Erdélyiho a Bokšaja získali základné poznatky a orientáciu pre ďalšiu tvorbu. Diela týchto zakladateľov zakarpatskej maľby ako aj tvorbu takých významných osobností umeleckého života Zakarpatska ako V. Boreckého, F. Manajla, A. Kocku sú exponované v GDM MURK.

Centrálne miesto v expozícii majú diela národného umelca Dezidera Millyho (1906-1971) - príslušníka Generácie 1909, ktorý vošiel do dejín moderného výtvarného umenia na Slovensku ako jeden z jeho zakladateľov. Charakteristickou črtou tvorby D. Millyho, ktorého meno nesie naša Galéria a ktorý sa hrdo hlásil k svojmu ukrajinskému pôvodu je námetová pestrosť, bohatosť, technická rozmanitosť, majstrovské stvárnenie dedinského človeka a preniknutie do jeho vnútorného pocitového ovzdušia, poetickosť a baladickosť.

Otváracie hodiny Galérie:

utorok - piatok 8:30 - 16:00
sobota - nedeľa 10:00 - 16:00
 

Vyberte región