Večerné omše v Katolíckej cirkvi pripomínajú poslednú večeru Ježiša s učeníkmi

21.04.2011 Celý región

Bratislava 21. apríla (TASR) - Večerné sv. omše v Rímskokatolíckej cirkvi pripomínajú poslednú večeru Ježiša Krista, ktorú slávil so svojimi učeníkmi. V tento večer Ježiš ustanovil dve sviatosti - - kňazstva a Eucharistie, resp. premenil chlieb a víno na svoje telo a krv. Súčasne odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami:\"Toto robte na moju pamiatku\".

Večerná sv. omša na Zelený štvrtok je tiež známa obradom umývania nôh dvanástim mužom, ktorý pochádza z čias svätého Gregora Veľkého, ktorý denne hostil 12 žobrákov. Touto omšou sa v Katolíckej cirkvi začína Veľkonočné trojdnie, ktoré trvá do nedele rána.

Pomenovanie Zelený štvrtok pravdepodobne vzniklo podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš Kristus modlil pred svojím zatknutím vojakmi. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš zostáva celkom sám opustený. Túto udalosť symbolizuje nielen otvorený prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich. Obnaženosť oltárov symbolizuje opustenosť Krista v Getsemanskej záhrade. Aj tieto skutočnosti si veriaci pripomínajú na Zelený štvrtok.

Ako znak spoluúčasti s utrpením Krista vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony a namiesto nich sa používajú rapkáče. Zvuk zvonov sa znovu ozve až na slávnostnú Glóriu na vigíliu Vzkriesenia na Bielu sobotu večer.
 

Vyberte región