VUB banka považuje konkurzné konanie v spoločnosti Křížik za neštandardné

04.03.2005 Celý región

VUB banka považuje konkurzné konanie v spoločnosti Křížik za neštandardné. V situácií, keď pohľadávka Istrobanky z titulu konzorciálneho úveru (účastníkmi ko...
VUB banka považuje konkurzné konanie v spoločnosti Křížik za neštandardné. V situácií, keď pohľadávka Istrobanky z titulu konzorciálneho úveru (účastníkmi konzorcia sú Istrobanka, VUB banka a Komerční Banka Bratislava) bola účelovo a v rozpore s platnou legislatívou popretá správcom konkurznej podstaty, nemá konzorcium bánk možnosť uplatňovať svoje práva v tomto konkurze. Preto nevidíme dôvod zúčastňovať sa na schôdzach konkurzných veriteľov až do právoplatného rozhodnutia súdu o uznaní prihlásenej pohľadávky konzorcia bánk.

V tejto súvislosti VÚB banka v súčinnosti s ostatnými bankami konzorcia vykonala všetky potrebné kroky za účelom nápravy súčasného stavu. Ďalšie riešenie situácie je v rukách kompetentných štátnych orgánov.
 

Vyberte región