Vyhlásenie zástupcov troch východoslovenských univerzít

04.03.2005 Celý región

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove\r\n\r\nZástupcovia študentskej samosprávy troch vý...
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove

Zástupcovia študentskej samosprávy troch východoslovenských univerzít, reprezentujúcich vyše 30 000 študentov, sa na svojom stretnutí, ktoré sa konalo 1.3.2005 na pôde Prešovskej univerzity v Prešove jednoznačne zhodli na nesúhlase so zavedením poplatkov za vysokoškolské štúdium.

Apelujeme na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby pri rozhodovaní o predmetnom návrhu brali do úvahy jasné stanovisko študentov na východnom Slovensku.

K tomuto spoločnému stanovisku sme pristúpili po viacerých nejasných verejných vystúpeniach predstaviteľov Študentskej rady vysokých škôl, ktorí nedokázali jednoznačne prezentovať stanovisko Študentskej rady vysokých škôl k predkladanému návrhu Zákona o študentských pôžičkách.

Zároveň pripomíname, že tri východoslovenské univerzity zotrvávajú v štrajkovej pohotovosti.
Erik Jesenko, podpredseda AS PU, Leo Vojčík , podpredseda AS UPJŠ, Marcel Behún, podpredseda AS TUKE
 

Vyberte región