Novým predsedom Asociácie faktoringových spoločností je Miroslav Bernát

07.03.2005 Celý región

Bratislava, 7. marec 2005 – Valné zhromaždenie Asociácie faktoringových spoločností na Slovensku (AFS) zvolilo dňa 3. 2. 2005 za svojho predsedu Mirosl...
Bratislava, 7. marec 2005 – Valné zhromaždenie Asociácie faktoringových spoločností na Slovensku (AFS) zvolilo dňa 3. 2. 2005 za svojho predsedu Miroslava Bernáta, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VÚB Factoringu. Nahrádza Martina Senčáka z OB Helleru a funkciu predsedu bude vykonávať 1 rok.

AFS bola založená Zmluvou o združení 11. marca 2003. Jej zakladajúcimi členmi sú VÚB Factoring, Transfinance Slovakia, Tatra banka, OB Heller, Factoring SLSP a OTP Faktoring Slovensko. V októbri 2003 prijala asociácia Etický kódex členov, ktorý upravuje zásady, vzťahy a úlohy v rámci asociácie. AFS má napomáhať osvete a propagácii faktoringových produktov a služieb medzi slovenskou podnikateľskou verejnosťou. Svojim členom umožňuje koordinovaný postup voči orgánom štátnej správy, daňovým a legislatívnym orgánom s cieľom zlepšiť pozíciu faktoringu na trhu bankových produktov.

Faktoring je škála produktov a služieb, ktorú poskytujú väčšinou dcérske spoločnosti bánk. Poskytnutie faktoringových služieb spočíva v správe a inkase pohľadávok, ale aj ich prefinancovaní a poistení voči rizikám insolventnosti. Financovanie môže byť regresné alebo bezregresné v závislosti od bonity dlžníka. Široké použitie nájde ako domáci, exportný/importný a nákupný faktoring.
 

Vyberte región