Lož ako pracovná metóda

06.06.2003 Celý región

SDĽ: Na Slovensku sme si postupne zvykli na to, že pracovnou metódou politikov sa stáva lož a nie dialóg. Ako sa zdá, aj na úrovni prešovskej miestnej politi...
SDĽ: Na Slovensku sme si postupne zvykli na to, že pracovnou metódou politikov sa stáva lož a nie dialóg. Ako sa zdá, aj na úrovni prešovskej miestnej politiky sa občas dialóg odsúva na vedľajšiu koľaj. Komunálna politika ale musí vychádzať od občanov a musí byť o ľuďoch. Májové „ aktuality SDKÚ“ sa venovali viacerým problémom. Boli to však veľmi subjektívne a zaujaté pohľady, ktoré nechceli uvedené problémy riešiť.
Predstavitelia Prešovskej SDKÚ sú podľa svojich „ aktualít“ šokovaní z krokov súčasného vedenia mesta, poburuje ich neadekvátne zvyšovanie platov na radnici ako aj nehanebná snaha mesta o nevýhodný odpredaj mestských tenisových kurtov.
Politika je vec verejná a preto sme o týchto problémoch diskutovali s druhou stranou, primátorom Prešova Ing. Milanom Benčom.

S tenisovými kurtmi sa politikárči

Člen komisie pre disponovanie s mestským majetkom Ján Vysocký hovorí o tom, že ste „ silou mocou“ pretláčali odpredaj tenisových kurtov. Dokazuje to tým, že ste mimo rokovania Mestskej rady zaradili, ako jeden bod rokovania Mestského zastupiteľstva práve ich odpredaj. Prečo ste teda pretláčali tenisové kurty?

Milan Benč: Dialóg je základný krok pre úspešné vyriešenie akéhokoľvek problému. Na Mestskej rade sme o tomto bode viedli živú diskusiu, ktorej výsledok hlasovania (4:4:1) mi pri rozhodovaní veľmi nepomohol. Vždy sa prikláňam k diskusii, ktorá ani v tomto prípade nemohla chýbať. Neurobil som nič výnimočné keď som žiadosť, týkajúcu sa kurtov posunul poslancom na širšiu diskusiu. Výsledok bol taký, aký bol a poslanci hlasovaním prezentovali svoj názor. Rokovanie zastupiteľstva nebolo tajné. Tým, že bolo verejné sa ho mohol ktokoľvek zúčastniť a zhodnotiť argumenty prezentované poslancami.

Prečo ste sa, pán primátor, rozhodli zaradiť do rokovania zastupiteľstva materiál napriek tomu, že ho Mestská rada neodporúčala?

Milan Benč: Nevidím nič zlé na tom, že som chcel, aby sa o tejto veci viedla diskusia na pôde zastupiteľstva. Odmietam tvrdenia, že som pretláčal odpredaj tenisových kurtov. Považujem za slušné reagovať na každú žiadosť, ktorá na MsÚ príde. Tak to bolo aj v tomto prípade. Túto kvázi kauzu ja považujem za politikárčenie. Myslím si, že je potrebné sa spýtať pána Štefana Kužmu, prečo radnica, ktorej bol viceprimátor na túto žiadosť od septembra 2002 nereagovala a prečo to nezaradila na rokovanie Mestského zastupiteľstva?
Podľa poslancov SDKÚ stojí za odpredajom tenisových kurtov Váš osobný záujem.

Milan Benč: Bolo by veľmi zlé myslieť si, že tenisové kurty sú kšeftom prešovskej radnice. Musím úprimne povedať, že všetky moje kroky v tejto veci smerovali k ochrane mestského rozpočtu. V decembrových komunálnych voľbách som nebol kandidátom SDKÚ a podpora pána Bidovského smerovala k inému kandidátovi. Kauza „ tenisové kurty“ je dlhodobým sporom medzi SDKÚ a Antonom Bidovským. Namiesto toho, aby táto strana riešila problémy ľudí tohto mesta, svoju politiku orientuje cestou osobných sporov a ja som sa dostal do sporu rozvadených členov tenisového klubu, ktorí ešte v septembri podali spomínanú žiadosť.
Ako táto záležitosť súvisí s rozpočtom mesta Prešov?

Milan Benč: Podľa zmluvy mal Tenisový klub ročne investovať do opráv a údržby 82 tisíc korún. To ale nepreukázal. Okrem toho mal buď vysporiadať vlastníctva k pozemkom, alebo sa dohodnúť na nájme od vlastníkov pozemkov. Mesto je žalované za nevyplatenie nájmu. Eviduje však nevysporiadané pozemky, ktoré ku svojej činnosti nepotrebuje. Potrebuje ich klub. Odpredaj týchto nehnuteľnosti by vyriešil náklady a problémy mesta. Preto som sa nebál útoku niektorých poslancov dať tento problém na verejnú diskusiu, teda na verejné rokovanie Mestského zastupiteľstva. SDKÚ si takouto politikou chce zvyšovať preferencie. Ich politika nie je o skutočnom riešení problémov. Takéto postoje, určite nášmu mestu nepomôžu, práve naopak, môžu mu len poškodiť.

Dostavba telocvične otázna
Máloktorá politická strana sa môže popýšiť tým, že len niekoľko týždňov po voľbách dokáže splniť časť svojho volebného programu. Snáď ako príklad takejto „ schopnej“ politiky môže poslúžiť Veľká prešovská koalícia (SDKÚ, ANO, DS a Smer). Tieto strany podľa toho, čím sa chvália, podali v priebehu niekoľkých mesiacov úctyhodný výkon. Dokázali dokončiť telocvičňu pri ZŠ Važeckej na Šváboch. Síce nie v skutočnosti, ale o to pompéznejšie.

Spomínaná koalícia dlhodobo rozpráva o tom, ako sa tejto myšlienky „ najviac chopil poslanec Gula“ , vďaka ktorému sa na dostavbu telocvične získalo 12 miliónov korún z Ministerstva školstva. Veľmi zaujímavý bol kontrolný deň za účasti pracovníka MŠ SR a prednostu OÚ pána Kužmu. Rovnako však stojí za pozornosť aj spomínaných 12 miliónov.

Škoda len, že s peniazmi je to trochu ináč. Na účel dostavby telocvične prišlo 6,8 milióna korún, pričom ďalších 5 miliónov je prisľúbených na tento rok. Hoci sú tieto peniaze prisľúbené, ešte vždy to žiakom nedáva záruku, že už na jeseň budú cvičiť v dostavanej telocvični. Spolu ale dúfajme, že žiaci sa toho dočkajú. Inak budeme musieť spoločne konštatovať, že to bol iba ďalší prázdny sľub.
(PG)
 

Vyberte región