Najskôr práca, potom pláca

06.06.2003 Celý región

Zdá sa, že toto príslovie, ktoré bolo odjakživa životnou pravdou čestných ľudí sa akosi vzdiaľuje reálnemu životu. Dôkazom toho sú aj poniektoré myšlienky pr...
Zdá sa, že toto príslovie, ktoré bolo odjakživa životnou pravdou čestných ľudí sa akosi vzdiaľuje reálnemu životu. Dôkazom toho sú aj poniektoré myšlienky predsedu Mestského zväzu SDKÚ v Prešove Štefana Kužmu. Spomínaný pán akosi pozabudol na svoju nie tak dávnu minulosť.

Pod vedením tohto pána hlasovali poslanci klubu SDKÚ (Jozef Kužma a Juraj Hurný) okrem iného za zvýšenie platu primátora, okrem iného za 50 %-tné odmeny… Okrem iného, teraz je v centre ich kritiky to, za čo niekedy sami hlasovali! Je zrejme potrebné pripomenúť, že novému primátorovi sa odmeny ešte neschválili. Napriek tomu sa už kalkuluje s výškou jeho príjmov. Odmena je a musí byť o zhodnotení práce. Politika, tak ako každá práca musí byť o výsledkoch. Až tie treba následne hodnotiť. Možno, že bývalý viceprimátor bol zvyknutý na iný sled udalostí, respektíve mal zaužívané iné pracovné postupy.

Od posledných komunálnych volieb to však musí byť o práci a výsledkoch. Preto sa mi zdá veľmi čudné, že sa rozvírila a umelo živí diskusia o platoch a odmenách, hoci skutočnosť je trochu odlišná.
Na ilustráciu toho, ako to v skutočnosti je, snáď poslúži priložený graf platov zástupcov SDKÚ a primátora mesta Prešov Ing. Milana Benča.

Škoda, že Prešovská SDKÚ sa vo svojich novinách nevenuje problémom, ktoré skutočne trápia občanov, ale sa viac venuje problémom, ktoré sama vyrába a umelo živí. Toto mesto trápia dôležité veci, na ktoré zrejme táto partaj nemá čas a ani chuť.

Prednosta OÚ Š. Kužma by sa zrejme mal menej venovať písaniu článočkov a viac sa zamýšľať nad tým, prečo napríklad do mája nedošli z OÚ financie na opravu škôl, alebo prečo mesto nedostalo financie na činnosť stavebného úradu a musí jeho fungovanie platiť zo svojich zdrojov.
Spravovanie mesta si toho vyžaduje veľmi veľa. Ale na to zrejme bývalý viceprimátor pozabudol.
(PG)
 

Vyberte región