Hospodárstvo mesta Prešov vykazuje za rok 2004 prebytok vyše 5,7 milióna Sk

30.03.2005 Celý región

Prebytok v objeme vyše 5,7 milióna Sk vykázalo mesto Prešov vo svojom hospodárení za rok 2004. Vyplýva to zo správy o záverečnom účte mesta, ktorú schválili ...
Prebytok v objeme vyše 5,7 milióna Sk vykázalo mesto Prešov vo svojom hospodárení za rok 2004. Vyplýva to zo správy o záverečnom účte mesta, ktorú schválili 21. marca na zasadnutí mestského parlamentu.

Mesto Prešov malo za rok 2004 výdavky v objeme bezmála 1,118 miliardy Sk, príjmy predstavovali sumu vyše 1,123 miliardy Sk. Po niekoľkých úpravách činil rozpočet mesta na rok 2004 vo výdajovej a príjmovej časti rovnakú sumu - 1,118 miliardy Sk.
V porovnaní s rokom 2003 vrástli príjmy z výberu daní o 37 miliónov Sk a celkové príjmy boli v roku 2004 vyššie o bezmála 20 miliónov Sk ako rok pred tým.
Predkladateľka správy vedúca finančného a plánovacieho odboru Mestského úradu v Prešove Mária Nováková upozornila, že celkový objem pohľadávok bol na konci roka 2004 bezmála 484 miliónov Sk. Oproti roku 2003 vzrástol o vyše 64 miliónov Sk. Prevažná časť z nich je v správe mestských bytov. Z uvedenej sumy mesto Prešov evidovalo vyše 65 miliónov Sk pohľadávok na daniach. Celkový stav aktív mesta ku koncu decembra 2004 bol bezmála 7,4 miliardy Sk. Objem hodnoty majetku mesta oproti roku 2003 vzrástol o asi 281 miliónov Sk. Jeden z najväčších vplyvov predstavovalo precenenie mestských lesov a porastov.
Mesto Prešov na konci roka 2004 malo zaplatiť vyše 240 miliónov Sk na dlhodobých úveroch a zostatok dlhodobého záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania činil sumu bezmála 42,4 milióna Sk. Nováková charakterizovala celkovú zadlženosť mesta ako stabilizovanú.
Poslanci schválili finančné usporiadanie prebytku tak, že ho rozdelili do rezervného fondu a do štyroch mimorozpočtových fondov. Najviac - bezmála dva milióny Sk \"pririekli\" rezervnému fondu.
Záverečný účet mesta odobril takisto audítor Imrich Mitrík.
(jj)
 

Vyberte región