Gréckokatolíci sa počas sviatkov zdravia Christos Voskrese a Voistinu voskrese

30.03.2005 Celý región

Od rána Svätej a Veľkej nedele Paschy 27. marca až do sviatku Nanebovstúpenia Pána sa veriaci gréckokatolíckej cirkvi zdravia staroslovienskym pozdravom Chri...
Od rána Svätej a Veľkej nedele Paschy 27. marca až do sviatku Nanebovstúpenia Pána sa veriaci gréckokatolíckej cirkvi zdravia staroslovienskym pozdravom Christos Voskrese (Kristus vstal z mŕtvych). Odpoveďou sú slová Voistinu voskrese (Naozaj vstal z mŕtvych). Je to príklad, že veriaci tejto cirkvi vyznávajú viacero častí byzantského obradu.

Prešovský eparcha Ján Babjak začal modlitby 27. marca na utierni vzkriesenia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Najprv preniesol plaščenicu z hrobu na oltár, kde zostane uložená až do sviatku Nanebovstúpenia Pána. Slávia sa na nej sväté liturgie na znak toho, že smrť bola víťazne zničená. Po prenesení plaščenice vyšiel pred vstupné dvere chrámu. Počas slávnostného spevu veľkonočného tropára žehnajúc krížom otvoril dvere chrámu a vstúpil dnu na znak toho, že Kristus nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil a otvoril nám bránu do nebeského kráľovstva. Od tejto utierne po celý svetlý týždeň sú na znak toho otvorené aj kráľovské dvere na ikonostase. Po utierni požehnal veľkonočné pokrmy.
Už v predošlých dňoch na archijerejskej svätej liturgii v katedrále posvätil myra, antimenziony a konal sa obrad umývania nôh. Myro je olej, ktorý v priebehu roka používajú kňazi na udeľovanie sviatosti myropomazania. Antimenzion je plátno, do stredu ktorého sú vložené relikvie svätého. V prípade prešovskej katedrály ide o niektoré relikvie blahoslavených mučeníkov biskupov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka. Ich ostatky sú uložené už niekoľko rokov práve v prešovskej katedrále.
V pondelok Svetlého týždňa 28. marca sa Babjak zúčastnil na sľuboch sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove.
(jj)
 

Vyberte región