Evanjelický biskup Midriak spomína na spoločnú modlitbu s pápežom v Prešove

04.04.2005 Celý región

I po necelých desiatich rokoch si Ján Midriak, emeritný biskup východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) so sídlom v Prešove, spo...
I po necelých desiatich rokoch si Ján Midriak, emeritný biskup východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) so sídlom v Prešove, spomína na spoločnú modlitbu so Svätým Otcom ako na nečakaný a tým viac prekvapujúci prejav tolerancie zo strany hlavy rímskokatolíckej cirkvi.

Ján Pavel II. ako prvý pápež navštívil 2. júla 1995 Prešov a oproti pôvodnému programu, v ktorom bolo len stretnutie s gréckokatolíckymi veriacimi, zašiel na svojom papamobile a so sprievodom do centra mesta. Pri pamätníku obetí tzv. prešovských jatiek - 24 evanjelických mučeníkov z roku 1687, umiestnenom na budove starého kolégia sa pomodlil.
Vtedajší biskup Midriak v rozhovore 3. apríla, deň po skone Svätého Otca, ďalej pripomenul, že keď po roku na tomto mieste odhaľovali pamätnú tabuľu, tak mal prejav, v ktorom zhrnul posolstvo pápežovej návštevy v Prešove do slov - Buďte tolerantní, buďte ekumenickí, buďte pokojamilovní. \"To je pre nás evanjelikov, ja chcem veriť aj pre katolíkov, pápežov odkaz trvalý do budúcnosti, do dejín našich v tomto meste, \" dodal.
Midriak neočakával, že pápež zíde z papamobilu. Keď tak Svätý Otec urobil, privítali sa a Midriak pápežovi povedal, že sa ešte nestalo, aby čo len rímskokatolícky biskup takto prišiel k evanjelikom. \"Ja som sa potom otčenáš pomodlil po slovensky, pápež ho odriekal asi po poľsky, \" konštatoval Midriak. ECAV pri modlitbe ešte zastupoval vtedajší dozorca prešovského zboru a šarišsko-zemplínskeho seniorátu Jozef Oráč.
Po rannej božej službe v nedeľu 3. apríla v evanjelickom chráme Sv. Trojice, ktorý stojí v susedstve budovy kolégia, niekto položil k pamätnej tabuli kyticu uvitú zo žltých a bielych kvetov. Farár Ján Bakalár veriacim v chráme pripomenul, že ak dnes na svete smúti miliarda ľudí za svojím pápežom, tak \"cítime i my evanjelici s nimi\". Podľa neho tým, že pápežova viera bola jeho život a nešlo o hru na vieru, bol o to vzácnejší.
(jj)
 

Vyberte región