Open Air Marakaňa Prešov

23.06.2011 Prešov

Dobrý deň,

sme komunita mladých ľudí z Prešovského kraja, ktorých spojili viaceré umelecké smery a žánre, organizovaná v „Občianskom združení PRAK“, ktorej základnou a hlavnou činnosťou je podpora regionálnej alternatívnej kultúry, rozvoj kultúrnych a spoločenských tradícií a propagácia regionálnych kultúrnych akcií.
Chceli by sme Vás oboznámiť s tým, že pripravujeme letný jednodňový minifestival zameraný na alternatívne hudobné a výtvarné umenie.
Minifestival s názvom Underground Jam sa bude konať 6. 8. 2011 v rekreačnom areáli Marakaňa pod Bikošom, ktorý sa nachádza v Prešove neďaleko konečnej zastávky Sídlisko III (cyklistický chodník smer Veľký Šariš). Myšlienka vytvoriť takúto udalosť vznikla po úspechu prvej klubovej akcie, ktorá niesla tento názov (Underground Jam) v novembri 2010. Keďže účasť na akcii bola nad očakávania, v súčasnosti pripravujeme už vyššie spomínaný Open Air minifestival, ktorý je prvý svojho druhu v Prešovskom kraji. Pripravený je pestrý kultúrny program, ktorý si môžete bližšie pozrieť v prílohe.
Našim cieľom je spojiť ľudí viacerých umeleckých prúdov, prezentovať a poukázať na to, že Prešovský kraj má mnoho mladých a talentovaných umelcov. Takisto spestriť každodenný stereotyp prázdninových dní tým, že ponúkneme široké spektrum umeleckých smerov a žánrov a v neposlednom rade zabaviť ľudí, ktorí svojou účasťou podporia túto udalosť.
Celý tento projekt si nevyhnutne vyžaduje finančné a materiálne zabezpečenie. Z tohto dôvodu by sme Vás chceli informovať o možnosti podporiť náš kultúrny projekt a zároveň využiť príležitosť prezentovať Vašu spoločnosť na uvedenom podujatí formou:
• prenájmu reklamnej plochy v priestoroch rekreačného areálu Marakaňa pod Bikošom (hlavné pódium) počas minifestivalu (6.8.2011),
• prenájmu reklamnej plochy na oficiálnom plagáte „Underground Jam II 2011 –
Open Air Marakaňa“ – zverejnených na výlepných miestach (Prešov, Stará Ľubovňa, Bardejov, Poprad),
• prezentácie podnikateľskej činnosti nájomcu formou reklamných spotov
v regionálnom rádiu - Rádio Prešov a na internete.

Vaša voľba podpory podujatia by bola po vzájomnej dohode zmluvne podložená a prezentácia Vašej spoločnosti bude v priebehu udalosti zdokumentovaná, riadne zdokladovaná a výstupy z nej zaslané.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu podporiť festival, v prípade záujmu kontaktujte:

Filip Činčala, Mirka Nešpora 29, 080 01 Prešov,  0949 110 732, e-mail: undergroundjam1@gmail.com

Program
 
Umelci:
DJ’s :
• DJ Giznis (hip hop, dancehall) – Stará Ľubovňa
• DJ Faly (hip-hop) - Prešov
• DJ Kraken (DnB, Tekkno, RaggaJungle, Reggae, Raggamuffin) - Prešov
• DJ Iľo (DnB, Tekkno) - Prešov
• DJ Taps (DnB, Tekkno) – Ruská Nová Ves
MC’s :
• Allegoria - Sancho, Neo, Oli - Bradejov
• Vajkres - Janko, David, Leščo – Stará Ľubovňa
• Menfo, Bafa, Dj Iqwe - Poprad
• Live hip-hop music band – Pipo, Vlado, Maťo (drums, bass, guitar) – Prešov
• STANICA PROJEKT – Fako, Dice, Hlava - Košice
Výtvarní umelci
• Komz, Šamot – Stará Ľubovňa
• Maro, Dominik, Winc - Prešov
Atrakcie:
• Paintball
• Streetart workshop
Support:
• Stanové mestečko
• Červený kríž – zdravotníci
• Stánok s občerstvením
• Growshop stánok (obchod)
• Veľký stan Čajovňa – predaj čajov, premietanie dokumentárnych filmov
• Security
 

Vyberte región